Giảng viên Nguyễn Thanh Hương

Cô Thanh Hương hiện là giảng viên các khóa học củng cố nền tảng tiếng Anh trước IELTS (Freshman & Foundation) tại The IELTS Workshop TPHCM.

  • 8.0/9.0 IELTS Overall (9.0 Listening, 8.5 Reading)
  • Tốt nghiệp Cử nhân Ngành Sư phạm tiếng Anh ĐH Sư phạm TPHCM.

Trả lời