Giảng viên Hồ Minh Hoàng

Thầy Minh Hoàng hiện là giảng viên các lớp làm quen với IELTS (3.0 – 5.0) Sophomore, Junior và Pre-senior (5.0 – 6.0) tại The IELTS Workshop cơ sở TPHCM.

  • 8.0/9.0 IELTS Overall
  • Bằng TESOL bởi Madison School of Professional Development;
  • Kinh nghiệm 4 năm học và làm việc tại Mĩ;
  • Kinh nghiệm 2 năm làm trợ giảng đứng lớp cho các khóa ESL (english as a second language) tại De Anza College (Mĩ).
  • Kinh nghiệm 2 năm làm gia sư tiếng Anh cho sinh viên (academic tutor) tại De Anza College (Mĩ).
  • Kinh nghiệm 1 năm giảng dạy IELTS cho học viên từ ôn tập nền tảng đến band 6.0.