Giảng viên Huỳnh Thiện Tâm

Thầy Thiện Tâm hiện là giảng viên cho chương trình học củng cố tiếng Anh trước IELTS (Foundation & Freshman) và chương trình làm quen với IELTS (Sophomore & Junior) tại The IELTS Workshop TPHCM.

  • 8.0/9.0 IELTS Overall, trong đó Listening và Reading đạt tuyệt đối 9.0, Speaking 8.0;
  • Tốt nghiệp Indiana University, Bloomington, Mỹ và có kinh nghiệm học tập và làm việc 4 năm tại Mỹ;
  • Kinh nghiệm giảng dạy IELTS từ năm 2019 đến nay.