Giảng viên Ngô Bình Anh Khoa

Thầy Anh Khoa hiện là giảng viên các lớp làm quen với IELTS (3.0 – 4.0) Sophomore tại The IELTS Workshop cơ sở TPHCM.

  • 8.5/9.0 IELTS Overall;
  • Kinh nghiệm giảng dạy chứng chỉ KET, PET, IELTS từ năm 2014 đến nqy;
  • Thầy là giảng viên tại Đại học HUTECH từ năm 2019 đến nay.
Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *