Giảng viên Nguyễn Ngọc Minh Châu

Thầy Minh Châu hiện là giảng viên khóa học IELTS chuyên sâu 5.0 – 6.0 IELTS (Pre – Senior) tại The IELTS Workshop TPHCM.

  • 8.0/9.0 IELTS Overall, trong đó Listening 9.0, Writing 8.0;
  • Chứng chỉ CELTA về giảng dạy ngôn ngữ Anh;
  • Thạc sỹ kiến trúc sư đô thị học KULeuven (Top 50 World Universities), từng thuyết trình luận án thạc sỹ về Đà Lạt ở World Forum on Urban Forest, Liên Hiệp Quốc tổ chức, ở Mantova, Ý.

Một số thành tựu của thầy:

  • Tổ chức và hỗ trợ các workshop nghiên cứu đô thị cho các đoàn sinh viên trong nước và quốc tế đến Việt Nam thực địa và được Giáo sư cử đi hỗ trợ sinh viên ở workshop Limburg, Hà Lan;
  • Đồng thiết kế, biên dịch và thuyết trình các dự án phát triển đô thị lớn ở Việt Nam và quốc tế khi làm việc ở GroupGSA và KULeuven ( Hà Nam, Móng Cái, Đà Lạt, Tô Châu, Limburg, Antwerp, Mantova, Phnompenh);
  • Đã từng đi và trải nghiệm tại nhiều thành phố lớn nhỏ ở Châu Âu, Canada, Trung Quốc, Trung Đông, Đông Nam Á.