Giảng viên Nguyễn Quý Đôn

Thầy Quý Đôn hiện là giảng viên các khóa học làm quen với IELTS (Sophomore & Junior) tại The IELTS Workshop TPHCM.

  • 8.0/9.0 IELTS Overall, trong đó Writing 7.5, Speaking 8.0;
  • Tốt nghiệp Cử nhân Sinh học tại Đại Học Việt Pháp Hà Nội (USTH);
  • Kinh nghiệm 5 năm giảng dạy IELTS.

Trả lời