Giảng viên Phạm Công Minh

Thầy Công Minh hiện là giáo viên tại các khóa học củng cố nền tảng tiếng Anh trước IELTS (Foundation & Freshman) tại The IELTS Workshop Hà Nội.

  • 8.5/9.0 IELTS
  • 1 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS;
  • 4 năm kinh nghiệm trợ giảng cho sinh viên quốc tế.

Một vài thành tựu khác của thầy:

  • Tổng đạo diễn chương trình thuộc khuôn khổ Tuần lễ Việt Nam tại ĐH APU, Nhật Bản;
  • Đại diện tham dự chương trình giao lưu thanh niên, sinh viên Nhật Bản JENESYS 2011.