Giảng viên Phạm Hùng Hậu

Thầy Hùng Hậu hiện là giáo viên khóa học củng cố nền tảng tiếng Anh trước IELTS (Foundation & Freshman) tại The IELTS Workshop Hà Nội.

  • 8.5/9.0 IELTS overall
  • Kinh nghiệm giảng dạy IELTS từ 2017
  • Từng là giảng viên giảng dạy các môn xã hội học tại phân khoa Arts, trường University of Melbourne năm 2018-2019. Hiện là nghiên cứu sinh tiến sỹ năm 3 trường University of Melbourne

Một số thành tựu của thầy:

  • 2018 Melbourne Research Scholarship (PhD) – The University of Melbourne
  • 2017 Overall Best Graduate – Bachelor of Arts (Honours), Monash University Malaysia
  • 2016 Higher Degree by Research Pathway (Honours) Scholarship, Monash University Malaysia
  • 2014 Recognition of Academic Excellence, Golden Key International Honour Society
  • 2012 Recognition of Academic Achievement Scholarship, RMIT University Vietnam

Trả lời