Giảng viên Phạm Hùng Hậu

Thầy Hùng Hậu hiện là giáo viên khóa học củng cố nền tảng tiếng Anh trước IELTS (Foundation & Freshman) tại The IELTS Workshop Hà Nội.

  • 8.5/9.0 IELTS overall
  • Kinh nghiệm giảng dạy IELTS từ 2017
  • Từng là giảng viên giảng dạy các môn xã hội học tại phân khoa Arts, trường University of Melbourne năm 2018-2019. Hiện là nghiên cứu sinh tiến sỹ năm 3 trường University of Melbourne

Một số thành tựu của thầy:

  • 2018 Melbourne Research Scholarship (PhD) – The University of Melbourne
  • 2017 Overall Best Graduate – Bachelor of Arts (Honours), Monash University Malaysia
  • 2016 Higher Degree by Research Pathway (Honours) Scholarship, Monash University Malaysia
  • 2014 Recognition of Academic Excellence, Golden Key International Honour Society
  • 2012 Recognition of Academic Achievement Scholarship, RMIT University Vietnam
Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *