Giảng viên Phan Dương Bảo Anh

Thầy Bảo Anh hiện là giảng viên các khóa học củng cố nền tảng tiếng Anh trước IELTS (Foundation & Freshman) tại The IELTS Workshop TPHCM.

  • 8.0/9.0 IELTS Overall
  • Kinh nghiệm giảng dạy ESL, IELTS từ năm 2017 đến nay;
  • Đã đào tạo trên 20 học viên thi từ 7.0-7.5; nhiều học viên từ 6.0 trở lên;
  • Tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Quốc tế, ĐH Ngoại Thương TPHCM;
  • Đạt chứng chỉ CELTA về giảng dạy tiếng Anh.