3 Loại câu nhất định phải có cho bài thi IELTS Writing 6+

“Đa dạng cấu trúc câu” là một trong những tiêu chí IELTS Writing để đánh giá xem bài viết của bạn có được band 6 trở lên hay không. Có phải nhất thiết dùng toàn là câu ghép, dài tận 2 dòng? Dưới đây là lời khuyên của Mr. Tùng Đặng.

Band 6 Writing Task 2 yêu cầu tiêu chí gì?

Đáp ứng một cách tương đối các yêu cầu đề bài Task 2 đưa ra là bạn có thể đạt band 6 IELTS Writing. Cụ thể là:

Bài IELTS Writing nên có cả câu đơn, câu ghép, câu phức

Sự thật là, bạn không cần dùng toàn bộ câu ghép hay câu phức trong IELTS Writing để đạt điểm cao. Thay vào đó, hãy kết hợp nhịp nhàng giữa 3 dạng câu này. Cộng với đáp ứng các tiêu chí như đã nêu trên là bạn đã hoàn toàn có thể nắm chắc trong tay band 6+ rồi.

Sử dụng cả 3 loại câu một cách phù hợp sẽ giúp bài viết tự nhiên hơn

Câu đơn (Simple Sentences) là gì?

Là những câu chỉ có 1 mệnh đề chính – tương ứng với 1 chủ ngữ (Subject) và 1 động từ (Verb).

Example: I study English at The IELTS Workshop.

Nếu chủ ngữ là 2 danh từ nối bằng ‘and’, hoặc có 2 động từ nối bằng ‘and’ thì đây vẫn là 1 câu đơn thôi.

Example: I and my best friend study at The IELTS Workshop.

Câu ghép (Compound Sentences) là gì?

Là câu có 2 mệnh đề chínhnối nhau bằng liên từ (như but, and, or, yet..) và phải có dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy phía trước liên từ.

Example: My favorite activity is swimming, and also I swim on every weekend.

Lưu ý: trong tiếng Việt bạn có thể dùng dấu phẩy giữa hai mệnh đề chính nhưng trong tiếng Anh tuyệt đối không được mà phải sử dụng liên từ.

Câu phức (Complex Sentences) là gì

Là câu 1 mệnh đề chính và 1 hay nhiều mệnh đề phụ. Hai mệnh đề thường được nối với nhau bởi dấu phẩy hoặc các liên từ phụ thuộc.

Example: Many people chose to study at The IELTS Workshop because it has such a reputation for great teaching.

Một số liên từ phụ thuộc:

  • As, as if ,as long as, as soon as, unless
  • Because, since
  • Even if, even though, Although, though
  • In order to,in caseonce, so that, that
  • After, until, when, whenever, whereas, where, wherever, while

Xem thêm: 5 kiến thức Ngữ pháp cần thiết nhất cho IELTS

Áp dụng 3 loại câu vào IELTS Writing

Để bài có cả 3 loại câu, các bạn có thể tham khảo cấu trúc bài viết dưới đây:

Topic sentence (simple)
⟹ Argument (complex)
⟹ Example (compound)
⟹ Conclusion (complex)

Cùng xem qua đoạn văn ví dụ sau đây của thầy Tùng Đặng để hiểu rõ hơn nhé. Đoạn văn này nói về mặt hạn chế của space exploration (việc khám phá vũ trụ).

Topic: Some people feel that the cost of space exploration is far too high for the benefits it brings, while others argue that space programmes should continue no matter what the cost. Discuss both sides and give your opinion.

“To some people, space expeditions may seem like a waste of money. Even after many nations sent astronauts and spaceships to various planets in the solar system, results have been few. For example, scientists have studied Mars for decades and billions of dollars have been invested in their research, but we have yet to figure out a way to make this planet livable nor identify any valuable resources here. Considering the huge amount of money poured into these programs and their vague outcomes, it does seem hard to justify spending more on them.”

Bạn không nhất thiết phải áp dụng cấu trúc này. Tuy nhiên, đây là cấu trúc dễ theo và sẽ giúp bạn có hướng triển khai đoạn văn tốt hơn. Bạn có thể thực hành ngay với các đề thi thật IELTS Writing để nhuần nhuyễn cách viết nhé!

Có thể bạn quan tâm:
10 đầu sách nên biết để luyện IELTS Writing từ 0 đến 7.5
Từng bước viết một đoạn văn single idea

Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *