fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Art and Music in secondary school

Cùng tham khảo bài mẫu Writing chủ đề Art and Music in secondary school IELTS Writing Task 2 qua bài sample của cô Ngọc Thương của The IELTS Workshop. Đừng quên take note lại những cấu trúc ngữ pháp và từ vựng thú vị nhé.

1. Phân tích đề bài

1.1. Đề bài: Art and Music in secondary school IELTS Writing Task 2

Do you agree or disagree with the following statement? All students should be required to study art and music in secondary school.

(Bạn đồng ý hay không đồng ý với tuyên bố sau đây? Tất cả học sinh phải được yêu cầu học mỹ thuật và âm nhạc ở trường trung học.)

1.2. Phân tích đề bài 

Dạng bàiagree or disagree. Đồng ý hay không đồng ý với quan điểm đề bài     

Từ khóa chính: Agree or disagree / All students / Required / Art and music / Secondary school  

Từ đồng nghĩa:

 • Be required to do something = Be obligated to do something / Be mandated to do something 
 • Be compelled to do something  
 • Study art and music = Learn art and music Take art and music courses / Engage in art and music education / Pursue art and music studies 

Phân tích yêu cầu đề bài:

Yêu cầu đề bài này yêu cầu bạn phải đưa ra ý kiến của mình về một quan điểm cụ thể. Bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý với tuyên bố đã cho. Tuyên bố đó là “Tất cả học sinh nên phải bắt buộc học môn mỹ thuật và âm nhạc ở trường trung học phổ thông”. Để trả lời câu hỏi, bạn cần phải cung cấp lập luận hợp lý và minh chứng để chứng minh quan điểm của mình. 

2. Dàn bài chi tiết

Mở bài:  Trong các cuộc tranh luận về nội dung của chương trình học ở trường trung học, có một số người ủng hộ ý kiến rằng mọi học sinh nên bắt buộc học môn mỹ thuật và âm nhạc. Tôi chắc chắn ủng hộ quan điểm này với lý do rằng giáo dục mỹ thuật và âm nhạc mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho sự phát triển toàn diện của học sinh. 

Đoạn thân bài 1:  

 • Tiếp xúc với mỹ thuật và âm nhạc giúp phát triển sự sáng tạo, một yếu tố quan trọng cho sự phát triển cá nhân. Tham gia vào những môn này giúp học sinh khám phá tiềm năng sáng tạo của họ, cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy đổi mới. 
 • Việc học mỹ thuật và âm nhạc cũng giúp giảm căng thẳng, cung cấp cho học sinh một phương tiện thể hiện cảm xúc lành mạnh, từ đó cải thiện tổng thể sức khỏe tinh thần của họ. 

Đoạn thân bài 2:  

 • Học mỹ thuật và âm nhạc cũng có thể cải thiện hiệu suất học tập và kỹ năng xã hội. Việc học chơi nhạc hoặc trải nghiệm nghệ thuật hình ảnh đòi hỏi sự kỷ luật và tập trung, những kỹ năng có thể áp dụng trong các lĩnh vực học tập khác. 
 • Hơn nữa, các lớp học mỹ thuật và âm nhạc thường khuyến khích sự hợp tác và giao tiếp giữa các bạn học, qua đó thúc đẩy sự phát triển của kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, những kỹ năng quan trọng trong cả học tập và công việc sau này. 

Kết bài:

Dựa trên những lợi ích được nêu ra, giáo dục mỹ thuật và âm nhạc nên trở thành một phần bắt buộc trong chương trình học ở trường trung học, vì nó không chỉ thúc đẩy sự sáng tạo mà còn cải thiện sức khỏe tinh thần, hiệu suất học tập và phát triển các kỹ năng xã hội của học sinh.

3. Bài mẫu (Sample Answer)

Art and Music in secondary school IELTS Writing Task 2

4. Từ vựng (Vocabulary Highlight)

 • Composition: Cấu trúc, thành phần 
 • Advocating for: Ủng hộ cho, biện hộ cho 
 • Mandatory: Bắt buộc, bắt buộc phải làm 
 • Exposure: Sự tiếp xúc, sự phơi bày 
 • Fosters: Nuôi dưỡng, khuyến khích 
 • Innovative thinking: Tư duy sáng tạo, suy nghĩ đổi mới 
 • Stress relief: Giảm căng thẳng 
 • Emotional outlet: Cách thể hiện cảm xúc 
 • Transferable skills: Kỹ năng có thể chuyển đổi, áp dụng được trong nhiều lĩnh vực 
 • Collaboration: Sự hợp tác 
 • Interpersonal skills: Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp xã hội 

Trên đây là sample cho Topic: Art and Music in secondary school IELTS Writing Task 2. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 khác của The IELTS Workshop nhé!

Khoá Senior của The IELTS Workshop với nhiều chiến lược làm bài, phân tích và lên idea thú vị, giúp học viên có thể nhanh chóng cải thiện kỹ năng Writing của mình, tham khảo ngay nhé.

khóa học senior the ielts workshop

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo