GIẢNG VIÊN TIW
100% giáo viên IELTS đạt 8.0 trở lên, được trực tiếp đào tạo và giám sát theo chuẩn sư phạm


TRỢ GIẢNG TIW
100% trợ giảng IELTS đạt 7.0 trở lên, kinh nghiệm và tận tình trong và sau giờ học


HỌC VIÊN ƯU TÚ
45+ học viên đạt 8.0+, 500+ học viên đạt 6.5+ IELTS và nhiều hơn thế!

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI IELTS

Khóa học Foundation

Khóa học dành cho người mới bắt đầu

Khóa học Freshman

Khóa học dành cho người mới bắt đầu

Khóa học Sophomore

Đầu vào 3.0  – Đầu ra 4.0+ IELTS

Khóa học Junior

Đầu vào 4.0  – Đầu ra 5.0+ IELTS

Khóa học Pre-senior

Đầu vào 5.0 – Đầu ra 6.0+ IELTS

Khóa học Senior

Đầu vào 6.0  – Đầu ra 6.5+ IELTS

Khóa học Master

Đầu vào 6.5  – Đầu ra 7.0+ IELTS
Có thể chọn ôn luyện riêng kỹ năng Writing hoặc Speaking

Khóa học Intensive

Đầu vào 5.0 – Đầu ra 6.5+ IELTS trong 9 tuần

Khóa học Sophomore – Junior – Senior Online

Đầu vào 3.0 – Đầu ra 6.5+ IELTS

TEST IELTS ONLINE FREE

SỰ KIỆN THÁNG 5Xem thêm tin khác

NHẬN TÀI LIỆU LUYỆN THI IELTS MIỄN PHÍ