Khai giảng các khóa học IELTS trên toàn quốc

Lịch khai giảng tháng 9

luyện thi IELTS bài bản

Lộ trình 0 đến 7.5+ IELTS

Nhận lộ trình
IELTS không khoảng cách

Học IELTS trực tuyến

Đạt IELTS 6.5+ cùng thầy giáo Đặng Trần Tùng

Tìm hiểu thêm

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN | TRỢ GIẢNG | HỌC VIÊN ƯU TÚ


GIẢNG VIÊN TIW
100% giáo viên IELTS đạt 8.0 trở lên, được trực tiếp đào tạo và giám sát theo chuẩn sư phạm


TRỢ GIẢNG TIW
100% trợ giảng IELTS đạt 7.0 trở lên, kinh nghiệm và tận tình trong và sau giờ học


HỌC VIÊN ƯU TÚ
35+ học viên đạt 8.0+, 350+ học viên đạt 7.0+ IELTS và hàng ngàn học viên đạt đầu ra theo cam kết

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI IELTS

NON-ielts (0 – 3.0+)

FOUNDATION FRESHMAN

PRE-ielts (3.0 – 5.0+)

SOPHOMORE JUNIOR

IELTS CHUYÊN SÂU & nâng cao (5.0 – 7.5+)

PRE-SENIOR SENIOR MASTER

IELTS CẤP TỐC

INTENSIVE

BẢNG VÀNG HỌC VIÊN TIW

SÁCH VÀ TÀI LIỆU LUYỆN THI

NHẬN TÀI LIỆU LUYỆN THI IELTS MIỄN PHÍ

KINH NGHIỆM LUYỆN THI IELTS

TEST IELTS ONLINE FREE