CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khóa Foundation

Dành cho người mới bắt đầu

Khóa Freshman

Dành cho người mới bắt đầu

Khóa Sophomore

3.0  – 4.0+

Khóa Junior

4.0  – 5.0+

Khóa Pre-senior

5.0 – 6.0+

Khóa Senior

6.0  – 6.5+

Khóa Master

6.5  -7.0+
Có thể chọnriêng khóa Writing hoặc Speaking

Khóa Intensive

5.0 – 6.5+ trong 9 tuần

Khóa IELTS Online

0 – 6.5+

SỰ KIỆN THÁNG 9Xem thêm tin khác

NHẬN TÀI LIỆU HÀNG TUẦN


GIẢNG VIÊN TIW
100% giáo viên IELTS đạt 8.0 trở lên, được trực tiếp đào tạo và giám sát theo chuẩn sư phạm


TRỢ GIẢNG TIW
100% trợ giảng IELTS đạt 7.0 trở lên, kinh nghiệm và tận tình trong và sau giờ học


HỌC VIÊN ƯU TÚ
5 học viên 8.5, 45+ học viên đạt 8.0, 500+ học viên đạt 6.5+ IELTS và nhiều hơn thế!