SỰ KIỆN VÀ BÀI VIẾT MỚI

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN | TRỢ GIẢNG | HỌC VIÊN ƯU TÚ


gIẢNG VIÊN Tiw
100%  ĐẠT ĐIỂM 8.0 ielts TRỞ LÊN,
ĐƯỢC CHUYÊN GIA IELTS NƯỚC NGOÀI TRỰC TIẾP ĐÀO TẠO VÀ GIÁM SÁT


TRỢ GIẢNG Tiw
100% 7.0 ielts TRỞ LÊN, ĐẦY KINH NGHIỆM VÀ TẬN TÌNH TRONG GIỜ HỌC VÀ SAU GIỜ HỌC


WALL OF FAME
Hơn 30 học viên đạt 8.0+, hơn 300 học viên đạt 7.0+ và 93% học viên đạt đầu ra như kỳ vọng

KHÓA HỌC IELTS

NHẬN TÀI LIỆU LUYỆN THI IELTS MIỄN PHÍ

Mời bạn theo dõi những đầu tài liệu IELTS được chia sẻ hàng ngày từ TIW

KINH NGHIỆM LUYỆN THI IELTS 9.0

TEST IELTS ONLINE tại trung tâm luyện thi IELTS 9.0 – THE IELTS WORKSHOP