SỰ KIỆN VÀ BÀI VIẾT MỚI

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN | TRỢ GIẢNG | HỌC VIÊN ƯU TÚ


GIẢNG VIÊN TIW
100% GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY IELTS ĐẠT 8.0 IELTS TRỞ LÊN,
ĐƯỢC TRỰC TIẾP ĐÀO TẠO VÀ GIÁM SÁT THEO CHUẨN SƯ PHẠM


TRỢ GIẢNG TIW
100% TRỢ GIẢNG IELTS ĐẠT 7.0 IELTS TRỞ LÊN, ĐẦY KINH NGHIỆM VÀ TẬN TÌNH TRONG VÀ SAU GIỜ HỌC


HỌC VIÊN ƯU TÚ
30+ HỌC VIÊN ĐẠT 8.0, 350+ HỌC VIÊN 7.0+ VÀ 93% HỌC VIÊN ĐẠT ĐẦU RA NHƯ KỲ VỌNG

KHÓA HỌC IELTS

NHẬN TÀI LIỆU LUYỆN THI IELTS MIỄN PHÍ

Mời bạn theo dõi những đầu tài liệu IELTS được chia sẻ hàng ngày từ TIW

Tư vấn săn học bổng và du học với IELTS

KINH NGHIỆM LUYỆN THI IELTS

TEST IELTS ONLINE tại trung tâm THE IELTS WORKSHOP