fbpx

Khóa học IELTS

Tổng hợp các khóa học IELTS tại The IELTS Workshop bao gồm các khóa học từ cơ bản tới nâng cao, theo các hình thức online, offline

Tổng hợp Khóa học IELTS tại TIW

[Online] IELTS MasterClass - Đặng Trần Tùng

[Online] IELTS MasterClass - Đặng Trần Tùng

Người học ở trình độ 5.0-6.0 muốn chinh phục điểm IELTS 7.0+

Khóa học [Online] IELTS MasterClass - Đặng Trần Tùng

Cải thiện trọng tâm band điểm Writing & Speaking, hướng đến mục tiêu 7.0+
Nắm được các chiến thuật xử lí câu hỏi và quản lý thời gian trong phòng thi.
Phát triển câu trả lời Writing & Speaking thoả mãn các tiêu chí chấm thi mới nhất, tránh tình trạng viết hoặc nói lạc đề, không đúng trọng tâm.
Học cách hình thành và phát triển ý tưởng trong bài nói và viết, khuyến khích tư duy ý tưởng của riêng mình, không bị gò ép theo văn mẫu hay những chiến thuật cứng nhắc.
Trang bị thêm những nguồn tài liệu và công cụ để tối đa hoá hiệu quả tự học của mình.
Master Speaking 7.0+

Master Speaking 7.0+

Khóa luyện kỹ năng Nói nâng cao, hướng tới band 7+ IELTS Speaking

Khóa học Master Speaking 7.0+

Có khả năng nói trôi chảy, linh hoạt & tự nhiên trong cách trả lời đáp ứng được yêu cầu bài thi ở band 7+.
Có khả năng sử dụng thêm các từ vựng ít thông dụng hơn, biết cách kết hợp từ mà vẫn đảm bảo độ chính xác
Có vốn ý tưởng phong phú và tích lũy kinh nghiệm cho 10+ chủ đề khó, hiếm gặp
Master Writing 7.0+

Master Writing 7.0+

Khóa luyện kỹ năng Viết nâng cao, hướng tới band 7+ IELTS Writing

Khóa học Master Writing 7.0+

Có khả năng viết mạch lạc, sử dụng đa dạng các cấu trúc câu và kiểm soát được độ chính xác của ngữ pháp.
Có khả năng sử dụng thêm các từ vựng ít thông dụng hơn, biết cách kết hợp từ mà vẫn đảm bảo độ chính xác.
Đa dạng hóa các cách viết.
Có vốn ý tưởng phong phú và tích lũy kinh nghiệm cho nhiều chủ đề khó.
Senior 6.5+

Senior 6.5+

Khóa học dành cho người ở trình độ 6.0 IELTS hoặc tương đương

Khóa học Senior 6.5+

Triển khai hoàn chỉnh bài viết/nói trong thời gian quy định.
Khắc phục được đa số các lỗi thường gặp khi Nói & Viết
Luyện tập 20+ nhóm chủ đề IELTS Writing & Speaking phổ biến nhất
Tự tin giải quyết các dạng đề khó trong Reading & Listening, hướng tới band 7+
Có khả năng ứng dụng các điểm Ngữ pháp/Từ vựng đã học ở mức độ nhất định.
Mở rộng vốn từ vựng level B2 - C1 với nhiều chủ đề phổ biến.
Pre-Senior 6.0+

Pre-Senior 6.0+

Dành cho người ở trình độ 5.0 IELTS hoặc tương đương

Khóa học Pre-Senior 6.0+

Biết phân biệt tất cả các dạng câu hỏi trong Writing Task 1 và Task 2.
Biết phân tích đề bài, trả lời đúng yêu cầu của đề bài cho các chủ đề phổ biến trong Writing
Biết cách dùng các chiến lược, cấu trúc, từ vựng và ngữ pháp phù hợp để trả lời câu hỏi Speaking
Tự tin giải quyết các dạng đề khó trong Listening & Writing, hướng tới band 7+
Có khả năng ứng dụng các điểm Ngữ pháp/Từ vựng đã học ở mức độ nhất định.
Mở rộng vốn từ vựng level B1 - B2 với nhiều chủ đề thường gặp trong bài thi Nói và Viết.
Junior 5.0+

Junior 5.0+

Nắm vững phương pháp làm bài IELTS Reading & Listening

Khóa học Junior 5.0+

Nắm chắc toàn bộ các dạng câu hỏi Reading - Listening trong IELTS
Cách quản lý thời gian, hoàn thiện bài thi Reading - Listening dưới 60 phút
Tích lũy được một lượng lớn các từ vựng với chủ đề thường gặp trong bài thi Nghe & Đọc.
Hình thành câu trả lời cho bài Writing & Speaking từ đơn vị câu và đoạn.
Luyện tập với đề thi tiêu chuẩn
Sophomore 4.0+

Sophomore 4.0+

Khóa học dành cho người đã vững nền tảng tiếng Anh, chuẩn bị trước IELTS

Khóa học Sophomore 4.0+

Viết được một đoạn văn có tính chính xác và mạch lạc cao
Biết cách trình bày và hùng biện về một chủ đề bằng tiếng Anh
Biết cách thông tin cơ bản và khái quát ý nghĩa của các bài Nghe dài.
Có thể xác định thông tin cơ bản và khái quát ý nghĩa của các bài Đọc dài.
Nắm vững và áp dụng các mảng ngữ pháp và một lượng lớn từ vựng level A2-B1 về những chủ đề xã hội.
Freshman 3.0+

Freshman 3.0+

Khóa học củng cố nền tảng tiếng Anh

Khóa học Freshman 3.0+

Viết được các đoạn văn ngắn, truyền đạt ý tưởng người viết một cách đơn giản.
Nói được về thói quen và hoạt động hàng ngày, trao đổi thông tin cá nhân, mô tả trải nghiệm quá khứ
Có thể giải quyết các tác vụ Nghe - hiểu đơn giản
Có thể trả lời được các dạng câu hỏi Đọc - hiểu cơ bản.
Ap dụng một lượng lớn từ vựng level A1-A2 về những chủ đề quen thuộc, đời thường.
Foundation 2.0+

Foundation 2.0+

Khóa học củng cố nền tảng tiếng Anh cơ bản

Khóa học Foundation 2.0+

Vận dụng được hệ cấu trúc ngữ pháp cơ bản để viết các câu tiếng Anh đúng mục đích.
Có khả năng mô tả người, vật và địa điểm trong các tình huống đơn giản.
Xác định được một vài thông tin quan trọng và khái quát được ý nghĩa của một bài nghe ngắn.
Biết cách lấy thông tin khái quát khi đọc lướt qua một văn bản ngắn
Tích lũy và biết ứng dụng một lượng lớn từ vựng level A1-A2 về những chủ đề quen thuộc, đời thường.

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo