fbpx

Hướng dẫn A – Z cách làm Cause and Effect Essay trong IELTS Writing Task 2

Cause And Effect IELTS Writing Task 2 là dạng bài phổ biến. Trong bài viết dưới đây, The IELTS Workshop sẽ cùng bạn tìm hiểu cách viết Cause and Effect Essay kèm bài mẫu.

1. Dạng bài Cause And Effect IELTS Writing Task 2

Cause and Effect Essay là một dạng bài phân tích các nguyên nhân và ảnh hưởng của hiện tượng, vấn đề bất kỳ. Người viết cần có tư duy logic cũng như cách nhìn nhận đúng đắn và khách quan về vấn đề từ đó đưa ra cách giải quyết cho vấn đề đó.

Cùng tham khảo đề bài về cách viết Writing Task 2 Cause and Effect qua đề bài sau:

Nowadays many adults have full-time jobs and the proportion of their lives spent on work is very high. Some of them are under high stress and ignore the other parts of life. What are the causes & effects?

(Ngày nay, nhiều người trưởng thành có công việc toàn thời gian và tỷ lệ cuộc sống của họ dành cho công việc là rất cao. Một số người trong số họ đang bị căng thẳng cao độ và bỏ qua các phần khác của cuộc sống. Nguyên nhân & ảnh hưởng là gì?)

2. Bố cục một bài viết dạng Cause and Effect 

Tương tự các dạng bài khác trong IELTS Writing Task 2, một bài luận trong dạng Cause and Effect cũng sẽ thường có 3 phần: Mở bài (Introduction) – 1 đoạn, Thân bài (Body) – 1-3 đoạn, Kết bài (Conclusion) – 1 đoạn.

Dưới đây là bố cục mẫu tham khảo cho dạng Cause and Effect:

Cause And Effect IELTS Writing Task 2
cách viết dạng bài cause and effect
cause and effect ielts writing task 2

3. Hướng dẫn cách viết một bài Cause và Effect

Cùng phân tích và xây dựng một bài mẫu Cause và Effect dựa trên đề bài sau:

Today more people are overweight than ever before. What is your opinion are the primary causes of this? What are the main effects of this?

(Ngày nay, nhiều người thừa cân hơn bao giờ hết. Ý kiến ​​của bạn là gì nguyên nhân chính của điều này? Những ảnh hưởng chính của bệnh này là gì?)

3.1. Đọc và phân tích đề bài

Trong việc phân tích chủ đề, bạn cần xem chủ đề bạn nhận được là gì? Yêu cầu đề bài muốn nhấn mạnh vào nguyên nhân, kết quả hay cả hai? Từ đó bạn phân chia thời gian và suy nghĩ cho từng phần.

Với đề bài này, chủ chủ đề đang được nói tới là “growing number of overweight people – số lượng người béo phì ngày càng tăng”.

3.2. Lập dàn ý chi tiết

Introduction: Hãy viết phần này bằng 2 câu ngắn gọn và súc tích, đảm bảo nhiệm vụ tổng quát của một phần mở bài:

– Sentence 1: Paraphrase lại đề bài (bạn có thể dùng ‘nowadays/today/these days’ để bắt đầu bài viết)

→ “Nowadays the number of overweight people is constantly growing.”

– Sentence 2: Đề cập đến vấn đề bạn định nói trong bài viết của mình

→ “This essay will discuss the main reasons of this epidemic and then describe the possible effects of the problem.”

Body Paragraph 1 – Causes

Sentence 1: Viết câu chủ đề (Topic sentence). Trình bày những nguyên nhân chính của vấn vấn đề. Nêu các ý kiến hỗ trợ (nối tiếp chủ đề) và đưa ra các ví dụ cụ thể để tăng tính thuyết phục của lập luận.

Bạn hãy phân tích và khai thác hết chi tiết.

“Causes of obesity”- Nguyên nhân của bệnh béo phì:

 • Inactive lifestyle (relying on cars instead of walking, fewer physical demands at work, inactive leisure activities) – lối sống không hoạt động (dựa vào ô tô thay vì đi bộ, ít nhu cầu thể chất trong công việc, các hoạt động giải trí không chủ động)
 • Unhealthy eating habits (eating fast-food, drinking high-calorie beverages, consuming large portions of food, eating irregularly) – thói quen ăn uống không lành mạnh (ăn thức ăn nhanh, uống đồ uống có hàm lượng calo cao, tiêu thụ nhiều thức ăn, ăn uống thất thường).

Body Paragraph 2 – Effects

– Sentence 1 – nêu ra toàn bộ những ảnh hưởng có thể có của vấn đề:

→ “The possible effects of this problem include physical health problems and loss of productivity.”

– Sentences 2-3 – phân tích chi tiết ảnh hưởng đầu tiên và đưa ra ví dụ:

→ “First of all, obesity results in incorrect functioning of the human body and contributes to the risk of developing some chronic illnesses. For example, as body fat percentage increases, the person’s metabolism worsens, which in turn may result in diabetes or heart diseases.”

– Sentences 4-6 – phân tích chi tiết ảnh hưởng thứ 2 và đưa ra ví dụ:

→ “Secondly, overweight people are very unhealthy and often suffer from stress and tiredness. This lessens their work capacity and results in lower productivity. For example, it has been proven that an obese person needs to put more effort to complete some task than a person with normal weight.”

Conclusion: Trong phần kết luận, bạn cần đề cập để nhấn mạnh lại vấn đề mà bài viết đang bàn luận tới, tóm tắt và tổng quát lại các nguyên nhân, ảnh hưởng trong bài.

→ “To sum up, obesity is a big problem that affects a lot of people nowadays. It’s mainly caused by inactive lifestyle and eating disorders and results in severe health problems and loss of productivity.”

3.3. Viết bài.

Dựa theo dàn ý bạn đã lập hãy viết bài một cách rõ ràng.

3.4. Kiểm tra và chỉnh sửa

Sau khi hoàn thành bài luận của mình, bạn nên quay lại đọc nó, kiểm tra các lỗi về lập luận, lỗi cấu trúc ngữ pháp, chính tả…đảm bảo bài luận của bạn đã được hoàn chỉnh..

4. Từ vựng thường được sử dụng trong dạng bài Cause và Effect

 • A cause of/ A reason for: Một nguyên nhân / Một lý do cho
 • Affects/ influences: Ảnh hưởng 
 • As a result/ Leads to the problem/ Can attribute to: Kết quả là/ Dẫn đến sự cố/ Có thể thuộc tính
 • As a result of/ As a consequence of: Một kết quả cuả/ Như một hệ quả
 • Because/ Since/ As: Bởi vì
 • Consequently,/ Thus,/ Therefore,/ Hence,/ For this reason: Do đó/ Vì vậy/ Vì lý do này
 • Due to this/ Because of/ Owing to/ Lead to:Do điều này/ Bởi vì/ Sở hữu/ Dẫn đến
 • Make/ Create/ Change/ Effect/ Affect/ Result: Tạo nên/ thay đổi/ ảnh hưởng/ gây ra
 • Leads to/give rise to/ brings about:Dẫn đến/ làm phát sinh/ mang lại
 • Owing to/ On account of/ Because of/ Due to the fact that: Bởi vì
 • One of the causes/ reason is that: Một trong những nguyên nhân
 • To be affected/ influenced by: Bị ảnh hưởng bởi
 • To be caused by/ produced by/ result from: bị gây ra bởi/ kết quả từtừ
 • To be a consequence of/ to be a result of/ to be due to/ the effect of: Được tạo nên từ, gây ra bởi…
 • Risk of/ Leading to: Gây ra/ dẫn đến…

Bài mẫu cause and effect essay

Nowadays the number of overweight people is constantly increasing. This essay will discuss the main reasons for this epidemic and then describe the possible effects of the problem.

In my opinion, the foremost causes of obesity are inactive lifestyles and unhealthy eating habits. Today more and more people rely on cars instead of walking, have less physical demands at work, and prefer passive leisure activities. This results in burning fewer calories and gaining weight. Moreover, the problem is accentuated by the growing number of people, who eat irregularly and consume large portions of high-calorie food. For example, about 50% of the adult population in Europe with so-called disordered eating suffer from obesity.

The possible effects of this problem include physical health problems and loss of productivity. First of all, obesity results in incorrect functioning of the human body and contributes to the risk of developing some chronic illnesses. For example, as body fat percentage increases, the person’s metabolism worsens, which in turn may result in diabetes or heart disease. Secondly, overweight people are very unhealthy and often suffer from stress and tiredness. This lessens their work capacity and results in lower productivity. For example, it has been proven that an obese person needs to put more effort to complete some tasks than a person of average weight.

To sum up, obesity is a big problem that affects a lot of people nowadays. It’s mainly caused by an inactive lifestyle and eating disorders and results in severe health problems and loss of productivity.

Việc nắm được bố cục và cách xây dựng một bài viết Cause And Effect IELTS Writing Task 2 là điều rất quan trọng để thí sinh có thể làm chủ trong IELTS Writing Task 2. Để hiểu sâu hơn và thực hành thêm về dạng bài này, cũng như các dạng bài khác trong IELTS Writing, vui lòng tham khảo khóa học Pre-senior của The IELTS Workshop.

khóa học pre senior

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo