fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 1: Cinema Attendance

Cùng tham khảo bài mẫu của cô Mai Linh của The IELTS Workshop với chủ đề Cinema Attendance IELTS Writing Task 1 trong chuyên mục giải đề IELTS Writing kỳ này. Hãy take note lại các từ vựng, cấu trúc ngữ pháp cũng như những idea thú vị trong bài nhé.

(The graph shows the percentage of visiting the cinema once a month or more between 1984 to 2000 (4 age groups). Summarise the information and make comparisons where relevant.) 

1. Phân tích: Cinema Attendance IELTS Writing Task 1

1.1. Đề bài

The graph shows the percentage of visiting the cinema once a month or more between 1984 to 2000 (4 age groups). Summarise the information and make comparisons where relevant.

(Biểu đồ cho thấy tỷ lệ người đến rạp xem phim mỗi tháng một lần hoặc nhiều hơn trong khoảng thời gian từ 1984 đến 2000 (4 nhóm tuổi). Tóm tắt thông tin và so sánh khi có liên quan.)

Cinema Attendance IELTS Writing Task 2 đề bài

1.2. Phân tích đề bài 

Dạng bài: Bài viết thuộc dạng mô tả biểu đồ (Describing a graph), cụ thể là mô tả một biểu đồ đường thể hiện tỷ lệ người dân các nhóm tuổi đến rạp chiếu phim ít nhất một lần mỗi tháng từ năm 1984 đến 2003. 

Từ khóa: “percentage of visiting the cinema once a month or more”, “1984 to 2003”, “four age groups”. 

Paraphrase: 

  • Percentage of visiting the cinema: tỷ lệ đến rạp chiếu phim 
  • Once a month or more: ít nhất một lần mỗi tháng 
  • 1984 to 2003: từ năm 1984 đến 2003 
  • Age groups: nhóm tuổi 

Phân tích yêu cầu đề bài : Cần tóm tắt thông tin và so sánh các dữ liệu liên quan một cách rõ ràng, đồng thời nhấn mạnh những biến động đáng chú ý giữa các nhóm tuổi trong khoảng thời gian được nêu. 

1.3. Dàn bài chi tiết

Mở bài:  Giới thiệu chung về biểu đồ: Biểu đồ đường thể hiện tỷ lệ người dân thuộc các nhóm tuổi khác nhau đến rạp chiếu phim ít nhất một lần mỗi tháng từ năm 1984 đến 2003. 

Đoạn thân bài 1:  Mô tả xu hướng của nhóm tuổi 15-24, bao gồm điểm bắt đầu, đỉnh cao và sự thay đổi qua các năm. 

Đoạn thân bài 2:  Phân tích dữ liệu của nhóm tuổi 7-14, từ mức thấp ban đầu tới sự tăng trưởng và giảm nhẹ sau đó. 

Đoạn thân bài 3: So sánh và mô tả sự biến động của nhóm tuổi 25-35 và nhóm tuổi 35 trở lên, nhấn mạnh vào mức độ thấp nhất và cao nhất của từng nhóm.

Kết bài: Tóm tắt lại các thông tin chính, nhấn mạnh về sự biến động của tỷ lệ đến rạp chiếu phim theo nhóm tuổi và khẳng định nhóm tuổi nào có xu hướng đến rạp nhiều nhất.

2. Bài mẫu (Sample Answer)

Cinema Attendance IELTS Writing Task 1 sample

3. Từ vựng (Vocabulary Highlight)

  • Fluctuating (adj) biến động
  • Fluctuation (n) sự biến động
  • Exhibit (v) thể hiện
  • Reach a peak: đạt đến mức cao nhất
  • Age group: Nhóm tuổi
  • Peak (n): đỉnh cao

Trên đây là sample cho Topic: Cinema Attendance IELTS Writing Task 1. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 1 khác cũng như Bộ đề thi thật IELTS Writing 2024 của The IELTS Workshop nhé!

Để có thể hiểu thêm về cách phân tích đề bài, lên idea và diễn đạt ý một cách logic nhất, đừng bỏ qua Khoá Bổ Trợ Chuyên Sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo