fbpx

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2: Describe a course that impressed you a lot

Tại chuyên mục giải đề Speaking lần này, The IELTS Workshop sẽ hướng dẫn bạn trả lời Topic: Describe a course that impressed you a lot trong ELTS Speaking Part 2. Các bạn hãy tham khảo bài mẫu của cô Quỳnh Anh – giáo viên của The IELTS Workshop HN thực hiện nhé.

Part 2: Describe a course that impressed you a lot

Describe a course that impressed you a lot
You should say:
What the course was about
Where you took the course
What you did during the course
And explain why it impressed you a lot

Dưới đây là bài mẫu của cô Quỳnh Anh dành cho các bạn tham khảo. Bài mẫu phù hợp cho những bạn đặt mức điểm đạt được là 6.0 – 6.5.

1. Bài mẫu (Sample Answer)

Describe a course that impressed you a lot

2. Từ vựng (Vocabulary Highlight)

 • strong suit: sth in which one is really good at.
 • In the first place = at the beginning.
 • Enrol in = sign up for = take (a course)
 • On a regular basis = regularly
 • Sit a test = take a test
 • Vague: not clearly known
 • Prior to = before 
 • Utterly = entirely = completely
 • Enlighten: to provide someone with information and understanding, or to explain the true facts about something to someone
 • Vital = important
 • Reckon = think carefully
 • Stand a chance of = have a chance 
 • A treasure trove of = a wealth of = a lot of
 • Figure out = find out
 • Lexical resource = vocabulary
 • Shame on me (idiom): used to say that someone should feel sorry for doing something wrong

Tạm kết

Trên đây là những nội dung bạn có thể tham khảo khi luyện tập IELTS Speaking Part 2.

Bạn có thể làm ngay bài Test trình độ miễn phí tại đây để xác định trình độ tiếng Anh của bản thân nhé.

Nếu bạn đang gặp khó khăn chưa có phương pháp xử lý idea trong IELTS Speaking Part 3, hãy tham khảo ngay lộ trình học tại khóa Senior của The IELTS Workshop.

khóa học senior the ielts workshop

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo