fbpx

Describe a wild animal | IELTS Speaking Part 2

Trong chuyên mục giải đề dưới đây, thầy Đặng Trần Tùng của The IELTS Workshop HN sẽ hướng dẫn bạn trả lời topic “Describe a wild animal“ trong IELTS Speaking Part 2. Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Speaking nhé.

Part 2: Describe a wild animal

Describe a wild animal
You should say:
what it looks like
what it likes to eat or do
where it lives
and explain why you like this animal.

Bài mẫu (Sample Answer)

“Today I’m going to tell you about my favourite wild animal. I’m a bit of a nature geek, so naturally, I am quite fascinated with animals. One of my favourites is the lion.

It’s a mammal, which means the females give birth to cubs, rather than laying eggs. It’s known for being a ferocious predator. It hunts on smaller animals like deer or antelopes. Lion is generally yellow or orange in colour. Its distinguishing feature is the mane, the thick fur around the neck of male lions. This trait is virtually absent in female ones.

You can be expected to find lions at a number of places. For example, in the wild, like the savanna in Africa. They can also be found in zoos, but those are the tamed kinds. Lions are carnivores, so they feed primarily on meat. I would imagine they are not a fan of greens. They are predators, so I suppose the bulk of their daily activities is hunting. I don’t know much else apart from these things.

My love for the lion was fostered when I watched the Lion King as a child. It was a critically acclaimed animated movie by Disney, and definitely one of my perennial favourites.”

(Sample by Mr Dang Tran Tung, 9.0 IELTS)

Từ vựng (Vocabulary highlight)

 • noun + geek: người yêu thích một lĩnh vực nào đó
 • mammal (n) động vật có vú
 • cub (n) con thú con (như sư tử con, hổ con, sói con,…)
 • to lay: đẻ (trứng)
 • ferocious (adj) hung dữ, dã man
 • predator (n) kẻ săn mồi
 • distinguishing (adj) phân biệt rõ
 • trait (n) đặc điểm
 • tamed (adj) thuần hóa
 • carnivore (n) động vật ăn thịt
 • to feed on (=eat)
 • critically acclaimed: được các nhà phê bình tán thưởng
 • perennial favorite (phrase): khi bạn miêu tả 1 thứ gì là “perenial favorite”, đó là thứ luôn luôn yêu thích

Trên đây The IELTS Workshop đã cung cấp cho bạn bài mẫu và phân tích câu trả lời, cũng như các từ vựng “đáng giá” chủ đề Describe a wild animal cho các bạn tham khảo. Hy vọng các bạn có thể rút ra những bài học và áp dụng để cải thiện kỹ năng Speaking của bản thân.

Tham khảo khóa học Pre-Senior để có thể nắm vững các phương pháp trả lời hoàn chỉnh cho bài thi IELTS Speaking Part 2.

Describe a wild animal- the ielts workshop khóa pre senior

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo