fbpx

Giải đề IELTS Speaking Part 2 + 3: Advice

Dưới đây là câu trả lời tham khảo cho Topic: Advice trong IELTS Speaking Part 2 và Part 3 do thầy Hoàng Hưng – giảng viên của The IELTS Workshop thực hiện. Bạn có thể ghi lại các từ vựng và cấu trúc ngữ pháp hay được sử dụng trong bài nhé.

Part 2: Describe an occasion when someone gave you positive advice or suggestions about your work/study

Describe an occasion when someone gave you positive advice or suggestions about your work/study
You should say:
Who the person is
What he/she said
How the advice/ suggestion affected you
And explain how you felt about the advice/suggestions

Bài mẫu (Sample Answer)

Describe an occasion when someone gave you positive

Từ vựng (Vocabulary Highlight)

 • Start off: bắt đầu
 • Turn to somebody for advice: xin ai đó lời khuyên
 • Take up: học gì đó
 • If I’m not mistaken: nếu tôi nhớ không nhầm
 • Came across: vô tình thấy
 • Eye-catching: bắt mắt
 • Binge watch: cày phim/nhạc
 • Forte: sở trường, thế mạnh
 • Let alone: chứ đừng nói đếnGrow on me: làm tôi thích dần

Part 3: Advertisement

1. When should parents encourage their children?
2. Should parents always encourage their children?
3. Do you think negative feedback is more important than positive feedback? Why?
4. Why is negative feedback as important as positive feedback at work or in study?

1. When should parents encourage their children?

To my mind, there are numerous cases in which parents could give motivation to their children. The first situation that comes to mind is when a child lacks interest in their study or any habit, say playing sports. Parents should then motivate them to try their hands at many different sports to help them find out which one they are interested in. Another example is when the child lacks self-esteem or confidence, which I think can be very detrimental for their well being. Parents should encourage their kids to join clubs and make new friends to help discover their own potential.

 • Try someone’s hands at smt: thử cái gì đó
 • Well-being: sự hạnh phúc, khỏe mạnh

2. Should parents always encourage their children?

I don’t see why not, children are very vulnerable to negative influences so encouragement from parents could give them more strength and power to stay away from these. For example, if a child has always been motivated to comply with a set of moral codes, he’s less likely to harm others or commit illegal acts.

 • Be vulnerable to smt: dễ bị tổn thương/làm hại bởi cái gì
 • Comply with: tuân theo, làm theo
 • Moral codes: tiêu chuẩn đạo đức
 • Commit illegal acts: phạm pháp

3. Do you think negative feedback is more important than positive feedback? Why?

I would beg to differ because life is already full of negativity so I don’t think negative comments should be viewed as more essential than positive ones. Of course it’s irrefutable that negative feedback can help an individual be aware of their own shortcomings and work on that, too much of them can render him depressed or suffer from other mental problems, which runs counter to the purpose of giving feedback.

 • Beg to differ: không đồng ý
 • Irrefutable: đúng/ không thể bác bỏ được
 • Shortcomings: điểm yếu
 • Work on smt: cải thiện điều gì
 • Render: làm cho, khiến cho
 • Run counter to: đi ngược lại với

Bài mẫu bởi thầy Hoàng Hưng – Giáo viên The IELTS Workshop HN

Trên đây là những nội dung bạn có thể tham khảo khi luyện tập chủ đề Advice trong IELTS Speaking Part 2 và Part 3. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các chủ đề khác tại kho bài mẫu Speaking của The IELTS Workshop.

Chinh phục và nắm vững cách trả lời hoàn chỉnh cho IELTS Speaking Part 3 chỉ với lộ trình học tại khóa Pre-Senior của The IELTS Workshop.

khóa học the ielts workshop

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo