fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Education

Cùng tham khảo cách giải Topic: Education IELTS Writing Task 2 qua bài mẫu của thầy Khoa Vũ của The IELTS Workshop với nhiều từ vựng và cấu trúc ngữ pháp thú vị nhé.

1. Phân tích đề: Education IELTS Writing Task 2

1.1. Đề bài

Some people believe that children should study all subjects at school, while others think they should only study subjects they are good at or find interesting. Discuss both views and give your opinion.  

(Một số người cho rằng trẻ em nên học tất cả các môn học ở trường, trong khi những người khác lại cho rằng chỉ nên học những môn chúng giỏi hoặc thấy hứng thú. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.)

1.2. Phân tích đề bài 

Dạng bài: Discuss both views 

Từ khóa chính: Children, study all subjects, subjects they’re good at or find interesting  

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa 

 • Children – youngsters, young students, learners 
 • Study all subjects – no subject should be excluded, not leaving out supposedly unwanted subjects 
 • Subjects they’re good at or find interesting – freedom to select subject according to their liking or orientation, self-directed curriculum, individualized study plans 

Phân tích yêu cầu đề bài : Đề bài yêu cầu chúng ta bàn luận về cả 2 xu hướng và đưa ra ý kiến  -> Chúng ta sẽ phân tích cả 2 mặt và đưa ra ý kiến là đồng ý hơn với một chương trình học toàn diện 

2. Dàn bài chi tiết (Topic: Education IELTS Writing Task 2)

Mở bài:  Paraphrase câu hỏi, đưa ra ý kiến

Đoạn thân bài 1:  Những lợi ích chính của tự chọn chương trình học: 

 • Tiết kiệm được tiền, công sức, thời gian –> đầu tư vào môn học có năng khiếu/yêu thích –> cạnh tranh hơn khi đi học và đi làm 
 • Tự chọn chương trình học –> biết mình muốn gì –> độc lập và chủ động hơn trong cuộc sống 

Đoạn thân bài 2:  Học đầy đủ thì bền vững hơn

 • Sở thích và xu hướng có thể thay đổi theo thời gian –> học đầy đủ và phát triển toàn diện –> có thể thích nghi và thay đổi linh hoạt giữa nhiều lĩnh vực 
 • Nhiều người trẻ chưa biết mình muốn gì –> Học toàn diện, có trải nghiệm với nhiều lĩnh vực –> Xác định được điều mình muốn gắn bó  

Kết bài:  Tái khẳng định quan điểm

3. Bài mẫu (Sample Answer)

education ielts writing task 2 sample 1
education ielts writing task 2 sample 2

4. Từ vựng (Vocabulary Highlight)

 • Orientation (n) xu hướng, khuynh hướng 
 • Curriculum (n) chương trình học 
 • Sustainable (a) bền vững 
 • Self-directed (a) tự định hướng 
 • Customize (v) cá nhân hóa 
 • Individualized, personalized (v) được cá nhân hóa 
 • Systematic (a) có hệ thống  
 • Hands-on (a) thực tế, thực chiến 
 • Optimize  (v) tối ưu

Trên đây là sample cho Topic: Education IELTS Writing Task 2. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 khác của The IELTS Workshop nhé!

Ngoài ra, tham khảo ngay bộ đề dự đoán IELTS Speaking quý 2/2024 và tổng hợp đề thi thật IELTS Writing 2024 và bài mẫu!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai nâng band điểm cho phần thi IELTS Writing Task 2, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo