fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Extinction of Animals

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, cô Quỳnh Maithầy Hoàng Bảo của The IELTS Workshop sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề Extinction of Animals IELTS Writing Task 2 nhé. Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

1. Đề bài Extinction of Animals IELTS Writing Task 2 

It is a natural process for animal species to become extinct (e.g. Dinosaurs, dodos …) There is no reason why people should try to prevent this from happening. Do you agree or disagree?

(Việc các loài động vật bị tuyệt chủng là một quá trình tự nhiên (ví dụ: Khủng long, chim Dodo…) Không có lý do gì con người phải cố gắng ngăn chặn điều này xảy ra. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)

2. Bài mẫu 1 (Sample Answer)

Extinction of Animals IELTS Writing Task 2 Sample

3. Từ vựng (Vocabulary Highlight)

 • evolution (n) tiến hóa 
 • human intervention: sự can thiệp của con người 
 • Overlook (v) – bỏ qua, không chú ý đến 
 • conservation efforts – nỗ lực bảo tồn 
 • survival prospects – triển vọng về sự sống còn 
 • on the brink of extinction – trên bờ vực của sự tuyệt chủng 
 • Reproduction (n) – sự sinh sản  

4. Bài mẫu 2 (Sample Answer)

Extinction of Animals IELTS Writing Task 2 Sample

5. Từ vựng (Vocabulary Highlight)

 • Biodiversity loss (n.) – giảm đa dạng sinh học 
 • Intervene (v.) – can thiệp  
 • Occurrence (n.) – hiện tượng 
 • Compelling (adj.) – thuyết phục 
 • Notion (v.) – ý kiến 
 • Driven by (v.) – gây ra bởi 
 • Deforestation (n.) – phá rừng 
 • Habitat (n.) – môi trường sống 
 • Endangerment (n.) – gây nguy hiểm 
 • Threaten (v.) – đe doạ 
 • Vanish (v.) – biến mất 
 • Resilience (n.) – sự kiên trì 
 • Pollinator (n.) – (sinh vật) thụ phấn 

Trên đây là sample cho Topic: Extinction of Animals IELTS Writing Task 2. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 khác của The IELTS Workshop nhé!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai nâng band điểm cho phần thi IELTS Writing Task 2, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo