fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 1: Film releases & ticket sales

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, cô Ngọc Thương của The IELTS Workshop sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề Film releases and ticket sales IELTS Writing Task 1 (The graphs below show the total percentage of films released and the total percentage of ticket sales in 1996 and 2006 in a country. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.)

Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Đề bài Film releases and ticket sales IELTS Writing Task 1

The graphs below show the total percentage of films released and the total percentage of ticket sales in 1996 and 2006 in a country. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

(Biểu đồ bên dưới thể hiện tổng phần trăm phim được phát hành và tổng phần trăm doanh thu bán vé trong năm 1996 và 2006 tại một quốc gia. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh nếu có liên quan.)

Film releases and ticket sales IELTS Writing Task 1

Bài mẫu (Sample Answer)

Film releases and ticket sales IELTS Writing Task 1 sample

Từ vựng và cấu trúc (Vocabulary highlight)

  • Stagnate (v) Trì trệ, đình trệ  
  • Highest-grossing (adj) Phim có doanh thu cao nhất  
  • Trail behind (v) Lạc hậu, kém bước  
  • The pecking order (n) Thứ bậc, trật tự xếp hạng  
  • Albeit (adv) Mặc dù, tuy nhiên  
  • Pronounced (adj) Rõ ràng, đáng chú ý  
  • Uptick (n) Sự tăng nhẹ, sự tăng trưởng nhỏ  
  • Counterbalance (v) Cân bằng, phản đối, đối lập  

Trên đây là Sample cho topic: Film releases and ticket sales IELTS Writing Task 1. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 1 của The IELTS Workshop nhé.

Ngoài ra, bạn có thể tham gia bài test trình độ IELTS miễn phí và nhận tư vấn lộ trình tại đây!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai, nâng band điểm cho phần thi IELTS Writing Task 1, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo