fbpx

Bộ đề dự đoán Forecast IELTS Speaking quý 1/2021

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi IELTS phía trước, việc ôn tập các chủ đề dự đoán trong IELTS speaking là việc không thể bỏ qua. Trong bài viết dưới đây TIW sẽ cập nhật các chủ đề mới có thể xuất hiện trong kỳ thi IELTS Speaking quý 1 năm 2021.

Đây là version mới, các bạn hãy bookmark hoặc lưu lại link này để TIW cập nhật bộ đề forecast IELTS Speaking quý 1 2021 đầy đủ trong thời gian sớm nhất nhé. Bộ đề mới quý này sẽ giữ lại khoảng 60 -70% chủ đề cũ từ bộ đề quý 4 năm 2020 và thêm 30 – 40% chủ đề mới).

PART 1

1. New year

 1. How do you celebrate New Year?
 2. Do you still remember a new year that you celebrated?
 3. Do you have any ceremonies to celebrate New Year in your country?
 4. Why do people think New Year is a new beginning?

2. Tree

 1. What kind of trees do people usually plant in your country? How about your hometown?
 2. Have you ever planted trees?
 3. What kinds of tree do you plant?
 4. Do you like planting trees? Why?

3. Farming

 1. Have you visited a farm?
 2. What kind of farm do you like?
 3. Do you think farming is important?
 4. Did you do farm work when you were young?

4. New activities

 1. Do you like to try new activities? Why?
 2. What activities would you like to try?
 3. What activities did you do when you were a child?
 4. Do you like to try new activities alone or with friends?

5. Stage of life

 1. Do you enjoy your current stage of life?
 2. In which stage of your life were you the happiest?
 3. Which stage of your life do you think is the most important?
 4. What’s your plan for your next stage of life?

6. Borrowing/ Lending

 1. Have you borrowed books from others?
 2. Have you ever borrowed money from others?
 3. Do you like to lend things to others?
 4. How do you feel when people don’t return things they borrowed from you?

7. Weekend

 1. What do you usually do on weekends?
 2. Did you do anything special last weekend?
 3. What will you do next weekend?
 4. What do other people in your hometown usually do on weekends?

8. In a hurry

 1. What do you always do in a hurry? Why?
 2. What kind of things would you never do in a hurry?
 3. Do you usually go out in a hurry?
 4. Do you like to be in a hurry?

9. Text message

 1. Do you like texting?
 2. Do you prefer sending or receiving messages?
 3. Have you ever received a confusing text message?
 4. In what circumstances is making a phone call better than sending a text message?

10. Sports

 1. What sports did you do when you were a kid?
 2. What’s your favorite sport? Why?
 3. Do you watch sport matches? Why?
 4. Are you a fan of any sport teams? Why?

PART 2 & 3

1. Sports

Describe a live sport match that you have watched
You should say:
What it was
When you watched it
What it was like
And how you feel about it

 1. Do you prefer to watch live sports or watch it on TV?
 2. Why do some people like to watch live sports?
 3. What kinds of sports do Vietnamese people like to watch?
 4. Do you think competition is good for students?

2. Art

Describe an art exhibition you have visited

You should say:
When you went there
Where it was
What it was like
And explain how you felt about it

 1. Do people have different opinions about art? Why?
 2. Why are some artworks expensive?
 3. Why do some people like you collect expensive?
 4. What can art bring to life?

3. Teaching

Describe a skill that you think you can teach other people

You should say
What it is
When you learned it
How you can teach others
And how you feel about this skill

 1. Should teachers be funny when they teach?
 2. What qualities should teachers have?
 3. Which do you think is more important, practical skills or academic skills?
 4. Which age group is the best at learning new things?

4. Truth

Describe a time when you told your friend an important truth
You should say
Who your friend is
What the truth was
What your friend’s reaction was
And explain why you think it was important to tell your friend the truth

 1. Do you think we should tell the truth at all times?
 2. How do you know when others are telling lies?
 3. Do you think it’s more important to win a fame or follow the rules in sports?
 4. Sometimes people should tell lies. Do you agree?

5. News

Describe a piece of international news you recently heard

You should say:
What it was about
Where and when you heard it
What you were doing when you heard it
And explain how you felt about it

 1. How do Vietnamese people usually get news?
 2. Which kind of news is more popular? Domestic news or international news?
 3. Do you think children should pay more attention to the news?
 4. How is the news media changing recently?

6. Imagination

Describe a time you needed to use your imagination
You should say:
When it was
Why you needed to use imagination
How difficult or easy it was
And explain how you felt about it

 1. Do you think adults can have lots of imagination?
 2. Do you think imagination is essential for scientist?
 3. What kinds of jobs need imagination?
 4. What subjects are helpful for children’s imagination?
Thầy giáo Đặng Trần Tùng của The IELTS Workshop hướng dẫn cách trả lời các câu hỏi Part 3

7. Teamwork

Describe a time when you worked in a group
You should say:
When it was
What you did
Who you worked with
And explain why you worked in the group

 1. Do you think it is important for kids to join a team?
 2. Is the role of a leader important in a group?
 3. What personalities should a good leader have?
 4. Can everyone become a leader?

8. Friends

Describe an old friend that you got in contact again?

You should say
Who he or she is
What he or she is like
How you got in contact
and explain how you felt about it

 1. What’s the influence of social media on friendship?
 2. Why do people lose contact with their friends after graduation?
 3. Do people in your country like to make new friends?
 4. Do you think old friends are more important to the old generation or the young generation?

9. Photos

Describe a photograph of you that you like
You should say
Where it was taken
When it was taken
Who took it
And explain how you felt about it

 1. Why do people take photos?
 2. What do people use to take photos these days, cameras or phones?
 3. Is it difficult for people to learn how to take good photos?
 4. How do people keep their photos?

Nếu bạn muốn biết về lộ trình luyện thi IELTS hiệu quả, hãy thử test trình độ IELTS miễn phí hoặc nhắn tin cho The IELTS Workshop tại ĐÂY để được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc.

lộ trình ielts

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo