fbpx

Các chủ đề IELTS Speaking cần biết trong quý 2/2021

Ôn tập các chủ đề Speaking là việc không thể bỏ qua khi luyện thi IELTS. Trong bài viết dưới đây TIW sẽ cập nhật các chủ đề mới có thể xuất hiện trong kỳ thi IELTS Speaking từ tháng 5 – tháng 8 (gọi là bộ Forecast Speaking quý 2 2021) . Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi các đề thi thật hàng tuần (do chính các bạn học viên TIW đi thi về cập nhật) ở link cuối bài.

Bộ Forecast Speaking quý 2 năm 2021 này sẽ giữ lại khoảng 70% chủ đề cũ từ bộ đề quý 1 và thêm 30% chủ đề mới. Nếu bạn thi vào tháng 9 năm 2021 thì cũng không cần quá lo, bởi phần lớn đề thi sẽ vẫn xoay quanh những chủ đề trong quý 2 này.

FORECAST PART 1

1. Holidays

 1. Where did you go for your last holiday?
 2. Do you like holidays? Why?
 3. Which public holiday do you like best?
 4. What do you do on holidays?

2. Festival

 1. How do you celebrate festivals in your country?
 2. What special food and activities do you have for these festivals?
 3. How do you celebrate Spring Festival?
 4. What is your favourite festival?

3. Wallet

 1. Do you use a wallet?
 2. Have you ever lost your wallet?
 3. Have you ever sent a wallet to someone as a gift?
 4. Do most of your friends use wallet?

4. Sky and stars

 1. Do you like to look at the sky? Why?
 2. Can you see the moon and stars at night where you live?
 3. Do you prefer the sky in the morning or the sky at night?
 4. Is there a good place to look at the sky where you live?
 5. Do you like to see the stars at night?
 6. Do you want to live on other planets?

5. Primary School

 1. What did you like to do the most when you were in primary scbool?
 2. How did you go to your primary school?
 3. How do you like your primary school?
 4. What did you do in your leisure time in your primary school?

6. Environmental protection

 1. Would you like to work in a company related to environmental protection?
 2. How can we protect the environment?
 3. Do you think you’ve done enough to protect the environment?
 4. Is there education about environmental protection at school?

7. Wild animals

 1. Do you like to watch TV programs about wild animals?
 2. Did you learn something about wild animals at school?
 3. Where can you see wild animals?
 4. In which country do you think you can see many wild animals?

8. Advertisement

 1. What kinds of advertisements do you watch?
 2. Where can you see advertisements?
 3. Have you ever bought something because of its advertisement?
 4. Do you watch advertisements from the beginning to the end?

Sample Answer

9. Flowers

 1. What kinds of flowers do you know?
 2. Are there any flowers that have special meanings in Vietnam?
 3. Have you planted any flowers?
 4. Have you sent flowers to anyone?

10. Barbecue

 1. Do Vietnamese people like barbecue?
 2. What kind of food do you like to eat for barbecue?
 3. Would you like to have barbecue with your family or your friends?
 4. Did you have barbecue when you were a child?

FORECAST PART 2 + 3

1. Social Media

Describe a time you saw something interesting on social media
You should say:
When it was
Where you saw it
What you saw
And explain why you think it was interesting

Part 3

 1. Why do people like to use social media?
 2. What kinds of things are popular on social media?
 3. What are the advantages and disadvantages of using social media?
 4. What do you think of making friends on social network?

2. Craft

Describe an art or craft activity (e.g. painting, woodwork, etc.) that you had (at school)
You should say:
What you made
How you made it
What it looked like
And how you felt about the activity

Sample Answer

Part 3

 1. What traditional handcrafts are popular in Vietnam?
 2. What do young people think of traditional handcrafts?
 3. Do people in your country send handcrafts as gifts?
 4. What are the benefits of making handcrafts?

3. Movie

Part 2: Describe a movie that you like
You should say:
When you watched it
Where you watched it
What it was about
And explain why you like it

Part 3

 1. Are films a waste of money?
 2. Are movie stars important to a movie?
 3. Are foreign movies popular in China?
 4. Is it important that a country has its own movies?

4. Companies

Part 2: Describe a company where you live that employs a lot of people
You should say:
What it does
How many people it employs
What kind of people work there
How you feel about it

Part 3

 1. Should big companies be punished more seriously if they break the law?
 2. Should big companies donate more to charities?
 3. What are the good things about working for a big company?
 4. What are the differences between big companies and small companies?

5. Place

Part 2: Describe a quiet place you like to spend your time in
You should say:
Where it is
How you knew it
How often you go there
What you do there
And explain why you like the place

Part 3

 1. Is it hard to find quiet places in cities?
 2. Why is it quieter in the countryside?
 3. Why do people go to quiet places?
 4. Compared with young people, do old people prefer to live in quiet places?

6. Old people

Part 2: Describe someone who is older than you that you admire
You should say:
Who this person is
How you knew this person
What kinds of things you like to do together
and explain how you feel about this person

Part 3

 1. What can young and old people learn from each other?
 2. Has old people’s life quality improved when compared to the past?
 3. Why is there generation gap between the young and the old?
 4. What do old people usually do in their daily life?

7. Helping Others

Part 2: Describe a time when you helped a friend
You should say:
When it was
How you helped him/her
Why you helped him/her
And how you felt about it

Part 3

 1. How do people usually help each other?
 2. How is online help different from real-life help?
 3. Should schools be responsible for teaching students how to cooperate?
 4. What are the differences between help from friends and help from family?

Sample Answer

8. Leisure activity

Part 2: Describe a leisure activity near/on the sea that you want to try
You should say:
What it is
What you need to prepare
How easy or difficult it is
And explain why you want to try it

Part 3

 1. What are the advantages and disadvantages of vacations to the seaside?
 2. Why do people like spending time on the sea?
 3. Why do children like the sea better than adults?
 4. What types of job positions can be found on or near the sea?

9. Sharing

Part 2: Describe a time when you shared something with others (or another person)
You should say:
What you shared
Who you shared it with
Why you shared it
And explain how you felt about sharing it

Part 3

 1. Do you like to share?
 2. What are the consequences if children don’t like to share?
 3. How do you feel about sharing accommodation with others on campus?
 4. How could parents and teachers teach young children to share?

10. Argument

Part 2: Describe an argument two of your friends had
You should say:
When it happened
What it was about
How it was solved
And how you felt about it

Part 3

 1. Do you think argument is important?
 2. What do family members usually have arguments about?
 3. Is it easier for you to have arguments with your family or with your friends?
 4. Do you think people should change the way they think when having arguments?

Sử dụng bộ đề Forecast Speaking như thế nào?

 • “Hạn sử dụng” của bộ đề này đến khi nào?
  Bộ đề Forecast Speaking này sẽ được áp dụng trong quý 2, tức là từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2021 và được update liên tục bằng cách đối chiếu với bộ đề thi thật. Bạn có thể lấy link update đề thi thật ở phía dưới.
 • Mình có dự định thi tháng 9, bộ đề này còn sử dụng được không?
  Được. Bộ đề thường không thay đổi quá 30 – 40%
 • Làm sao để biết khi nào bộ đề thay đổi?
  Bạn hãy subscribe để nhận được thông báo từ TIW khi có thay đổi nhé.

Download bộ đề Forecast Speaking quý 2 2021 đầy đủ

Nếu bạn muốn biết về lộ trình luyện thi IELTS hiệu quả, hãy thử test trình độ IELTS miễn phí hoặc nhắn tin cho The IELTS Workshop tại ĐÂY để được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc.

forecast speaking quý 2 2021- lộ trình ielts

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo