fbpx

Bộ đề IELTS Forecast Speaking quý 2 2022 (05 – 08/2022)

Ôn tập các chủ đề Speaking là việc không thể bỏ qua khi luyện thi IELTS. Trong bài viết dưới đây TIW sẽ cập nhật các chủ đề mới có thể xuất hiện trong kỳ thi IELTS Speaking từ tháng 5 – tháng 8 (gọi là bộ Forecast Speaking quý 2 năm 2022).

Part 1 – Bộ đề Forecast Speaking quý 2 2022

Bộ Forecast Speaking quý 2/2022 sẽ giữ lại khoảng 50% chủ đề cũ từ bộ đề quý 1/2022 và thêm 50% chủ đề mới. Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi các đề thi thật hàng tuần (khi được đi thi thì chính các bạn học viên TIW đi thi về cập nhật). Tất cả sẽ được tổng hợp tại LINK cuối bài viết.

forecast speaking quý 2 2022 bộ đề dự đoán

Work or Studies

What technology do you use at work?
What technology do you use when you study?
What subjects are you studying?
Why did you choose to study that subject?
Do you like your subject?
Is it very interesting?
Are you looking forward to working?
Do you prefer to study in the mornings or in the afternoons?
Why did you choose to do that type of work (or that job)
Do you like your job?
Is it very interesting?
Do you miss being a student?
What work do you do?

The area you live in

Where do you like to go in that area?
Do you know any famous people in your area?
What are some changes in the area recently?
Do you like the area that you live in?

Hometown

Do you think you will continue living there for a long time?
Please describe your hometown a little.
How long have you been living there?

Do you like your hometown?
Do you like living there?
What do you like (most) about your hometown?
Is there anything you dislike about it?
Where is your hometown?
Is that a big city or a small place?

Home & Accommodation

What kind of house or flat do you want to live in in the future?
Are the transport facilities to your home very good?
Do you prefer living in a house or a flat?
Please describe the room you live in.
What part of your home do you like the most?
How long have you lived there?
Do you plan to live there for a long time?
What’s the difference between where you are living now and where you lived in the past?
Can you describe the place where you live?
What room does your family spend most of the time in?

Street market

What do people usually buy on the street market?
Do you prefer to go shopping in the shopping mall or on the street market?
When was the last time you went to a street market?
Are there many street markets in Vietnam?

Cinemas

Did you usually go to the cinema when you were a kid?
Do you usually go to the cinema with your friends?
Do you still enjoy watching the movies you loved as a child?
Do you prefer watching movies at home or at the cinema?

Taking photos

Do you like taking photos?
Do you like taking selfies?
What is your favorite family photo?
Do you want to improve your photography skills?

Time management

How do you plan your time in a day?
Is it easy to manage time for you?
When do you find it hard to allocate time?
Do you like being busy?

Lost and Found

What will you do if you find something lost by others?
Do you report to the police when finding something lost by others? Why?
Have you ever lost things?
Will you post on social media if you lose your item?

Mirrors

Do you like looking at yourself in the mirror? How often?
Have you ever bought mirrors?
Do you usually take a mirror with you?
Would you use mirrors to decorate your room?

Part 2 & 3 – Bộ đề Forecast Speaking quý 2 2022

Ambition

Part 2:
Describe an ambition that you haven’t achieved

You should say:
What it is
Why you haven’t achieved it
What you did
And how you felt about it

Part 3:
What ambitions do children usually have?
Why are some people very ambitious in their work?
Why don’t some people have dreams?
How do people balance work and life?

Leisure time

Part 2:
Describe a long walk you ever had

Part 3:
What outdoor activities do people like?
What are the differences between the outdoor activities children did in the past and now?
Is leisure time important to everyone? Why?
Do women have more leisure than men?

You should say:
When this happened
Where you walked
Who you were with
And explain how you felt about this long walk

Learning languages

Part 2:
Describe a thing you did to learn another language

You should say:
What language you learned
What you did
How it helped you learn the language
And how you felt about it

Part 3:
What difficulties do people face when learning a language?
Do you think language is important? Why?
Which is better, to study alone or to study in a group? Why?
What’s the best way to learn a language?

Discussion

Part 2:
Describe an interesting discussion you had with your friend

You should say:
What the discussion was about

What opinions you and your friends had
What the conversation was about
And explain why you think it was interesting

Part 3:
When do children normally form their own views?
Do children have strong opinions?
Should parents request their kids to obey them?
In what industries do you think communication is a necessary skill?

Song

Part 2:
Describe an interesting song

You should say:
What the song is
What story the song tells
Whether the song is popular
And explain why you think it is interesting

Part 3:
Why are many music competitions popular in Vietnam?
What kinds of music do young people like?
What kinds of people like traditional music?
What are the differences between live concerts and online concerts?

City

Part 2:
Describe a city you think is very interesting

You should say:
What it is
What it is famous for
How you knew this city
And explain why you think it is very interesting

Part 3:
What advantages can tourism bring to a city?
Why do some young people like to live in cities?
Do most elderly people live in the city or in the countryside?
Do you think well-developed tourism will have negative effects on local
people?

Course

Part 2:
Describe a course that impressed you a lot

You should say:
What the course was about
When you took the course
What you did during the course
And explain why it impressed you a lot

Part 3:
Why do some people have better memory?
Do people like things of memorial significance?
Which can help people remember things better, words or photos?
Can technology help people remember things better? How?

Strangers

Part 2:
Describe a person you only met once and want to know more about

You should say:
Who he/she is
When you knew him/her
Why you want to know more about him/her
And explain how you feel about him/her

Part 3:

How do people make friends in Vietnam?
On what occasions do people like to make friends?
Is it important to have the same hobbies and interests when making friends?
What qualities make true friends?

Place

Part 2:
Describe a time you visited a new place

You should say:
Where the new place is
When you went there
Why you went there
And explain how you feel about the place

Part 3:
Which do you prefer, living in a city or only visiting it as a tourist?
How do young children react when they go to school for the first time?
How do young and old people react differently to new things?
Why do some people want to go to college far away from home?

Learning from older people

Part 2:
Describe a skill that you learned from older people

You should say:
What the skill is
Who you learned it from
How you learned it
And how you feel about it

Part 3:
What can children learn from their parents?
What knowledge can children learn from their grandparents?
What kind of help do you think older people need?

What skills can young people learn from older people?

Sử dụng bộ đề Forecast Speaking quý 2 2022 như thế nào? 

  • “Hạn sử dụng” của bộ đề này đến khi nào?

Bộ đề Forecast Speaking này sẽ được áp dụng trong quý 2, tức là từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2022 và được update liên tục bằng cách đối chiếu với bộ đề thi thật. Bạn có thể lấy link update đề thi thật ở phía dưới.

  • Tìm câu trả lời tham khảo IELTS Speaking ở đâu?
    Bạn có thể tìm tại kho bài mẫu IELTS Speaking của TIW.
  • Có nên học thuộc câu trả lời mẫu không?
    Không nên. Giám khảo hoàn toàn nhận ra được nếu thí sinh cố học thuộc câu trả lời. Do đó, các bài mẫu chỉ nên lấy làm 1 nguồn tham khảo.

Việc đăng tải bộ đề và câu trả lời mẫu không nhằm cổ súy cho thí sinh học tủ mà chỉ giúp định hướng cho thí sinh có nội dung ôn luyện trọng tâm để đạt kết quả tốt nhất.

Download Forecast Speaking quý 2 2022 đầy đủ 

Hy vọng qua bộ đề forecast speaking quý 2/2022 sẽ giúp bạn có thêm nguồn tài liệu hữu ích trong quá trình ôn luyện IELTS.

Nếu bạn muốn nhận Mentor 1-1 để hoàn thiện kĩ năng Speaking của mình trước khi bước vào kỳ thi, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo