fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Environment

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, The IELTS Workshop sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề IELTS Writing Task 2 Environment (Some people think the best way to protect the environment is to increase the price of petrol. Do you agree or disagree?) nhé.

Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Đề thi IELTS Writing Task 2 Environment

Some people think the best way to protect the environment is to increase the price of petrol. Do you agree or disagree?

Phân tích đề bài

Đây là dạng bài Agree or disagree, bạn cần đưa ra được quan điểm của mình ngay trong phần Mở bài và khẳng định lại quan điểm trong Kết bài.

Outline bài viết

IntroductionIntroduce the topic
Give answer to the question (Disgree)
Body paragraph 1I disagree with the statement
Body paragraph 2Discuss some other more effective ways to protect the environment
ConclusionRestate your opinion

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 Enviroment

Bài mẫu (Sample)

bài mẫu ielts writing task 2 enviroment
bài mẫu ielts writing task 2 (2)

Từ vựng và cấu trúc (Vocabulary highlight) chủ đề Environment

 • environmental problem (n) các vấn đề về môi trường
 • to have effect on something: có ảnh hưởng lên cái gì
 • to have an impact on something: có ảnh hưởng lên cái gì
 • to reduce the impact of something on something: giảm sức ảnh hưởng của cái gì lên cái gì
 • domestic waste (n) rác thải sinh hoạt
 • to contaminate: gây ô nhiễm
 • deforestation (n) sự phá rừng
 • green technology (n) công nghệ xanh
 • eco-friendly source (n) nguồn nhiên liệu thân thiện với sinh thái
 • affordable (adj) có thể mua được
 • sustainable living (n) sống bền vững
 • to make a huge difference in something: tạo ra sự khác biệt đối với cái gì

Trên đây là bài mẫu Writing Task 2 chủ đề Environment band 7+ từ giáo viên The IELTS Workshop. Hy vọng các bạn có thể rút ra được những từ vựng cũng như tích lũy ý tưởng cho những chủ đề tương tự.

Tham khảo thêm các chủ đề khác về Enviroment trong IELTS Writing Task 2 dưới đây:

Một số đề Environment phổ biến trong IELTS Writing Task 2

1. Environmental protection is the responsibility of politicians, not individuals as individuals can do too little. To what extent do you agree or disagree? (đề thi thật 24/08/2019)

2. The increase in the production of consumer goods results in damage to the natural environment. What are the causes of this? What can be done to solve this problem? (đề thi thật 7/9/2019)

3. The government should spend more money on medical research to protect citizens’ health rather than on protecting the environment. Do you agree or disagree? (đề thi thật 21/05/2020)

4. Online shopping is becoming more popular. How could this trend affect our environment and the kinds of work required? (đề thi thật 22/02/2020)

5. Organized tour to remote areas and community is increasingly popular. Is it a positive or negative development for the local people and the environment? (đề thi thật 21/04/2018)

6. Many foods are shipped from far away. Some people think that eating local food is more environmentally and economically. Do you think the advantages outweigh its disadvantages. (đề thi thật 06/07/2019)

7. Some people say that economic growth is the only way to end hunger and poverty, while others say that economic growth is damaging the environment so it should be stopped. Discuss both views and give your opinion. (đề thi thật 28/07/2018)

Trên đây là sample cho Topic: IELTS Writing Task 2 Environment. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 khác của The IELTS Workshop cũng như làm bài test trình độ IELTS tại đây, từ đó đề ra cho mình lộ trình ôn luyện chuẩn xác nhất nhé!

Tham khảo khóa học Pre-Senior để có thể nắm vững các phương pháp làm bài IELTS Writing Task 2 hoàn chỉnh.

the ielts workshop khóa pre senior

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo