fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Animals & Plants

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, The IELTS Workshop sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề IELTS Writing Task 2 Animals & Plants (It is suggested that primary school children should learn how to grow vegetables and keep animals. Do the advantages outweigh the disadvantages?) nhé.

Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Đề thi IELTS Writing Task 2 Animals & Plants

It is suggested that primary school children should learn how to grow vegetables and keep animals. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Phân tích đề bài

Đây là dạng bài Advantages & disadvantages không yêu cầu bày tỏ quan điểm. Người viết cần đưa ra các ý kiến thảo luận cho cả 2 mặt của vấn đề đặt ra trong đề bài.

Outline bài viết

IntroductionIntroduce the topic
Outline the main ideas that will be discussed
Body paragraph 1Discuss the disadvantages
Body paragraph 2Discuss the advantages
ConclusionSummarize the key points

Bài mẫu (Sample)

Từ vựng và cấu trúc (Vocabulary highlight)

  • to put emphasis on sth: coi trọng, đặt nặng việc gì đó
  • to pose a risk to sb/sth: gây nguy hiểm cho ai
  • inherent dangers: nguy hiểm, rủi ro tất yếu
  • to cause trauma to sb: gây tổn thương (về tinh thần, tâm lý) cho ai
  • to bring sb sorrow: khiến ai buồn
  • to be averse to sth: e dè việc gì đấy
  • to instill sth in/into sb: truyền dẫn (ý nghĩ, tình cảm,…) cho ai
  • to foster: củng cố
  • pale in comparison with: bé hơn, kém quan trọng bằng

Trên đây là bài mẫu chủ đề IELTS Writing Task 2 Animals & Plants cho các bạn tham khảo. Các đề bài IELTS Writing ngày càng được đổi mới và đi sâu vào chi tiết. Do đó, các thí sinh IELTS không thể chỉ dựa vào việc học theo các bài mẫu mà cần xây dựng phương pháp làm bài IELTS Writing để có thể chủ động giải quyết đề bài.

Tham khảo khóa học Pre-Senior của The IELTS Workshop để được hướng dẫn về cách làm các dạng bài trong IELTS Writing nói riêng và bài thi IELTS nói chung.

the ielts workshop khóa pre senior

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo