Giảng viên Hồ Ngọc Thương

Cô Ngọc Thương hiện là giảng viên khóa học củng cố nền tảng tiếng Anh trước IELTS (Foundation & Freshman) tại The IELTS Workshop TPHCM.

  • 8.5/9.0 IELTS Overall, trong đó 2 kỹ năng Reading và Listening đạt điểm tuyệt đối 9.0, Writing 7.5 và Speaking 8.0;
  • Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương.

Trả lời