Giảng viên Hồ Ngọc Thương

Cô Ngọc Thương hiện là giảng viên khóa học củng cố nền tảng tiếng Anh trước IELTS (Foundation & Freshman) tại The IELTS Workshop TPHCM.

  • 8.5/9.0 IELTS Overall, trong đó 2 kỹ năng Reading và Listening đạt điểm tuyệt đối 9.0, Writing 7.5 và Speaking 8.0;
  • Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương.
Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *