Giảng viên Lê Quỳnh Anh

Cô Lê Quỳnh Anh hiện là giảng viên khóa học củng cố tiếng Anh nền tảng trước IELTS – Foundation & Freshman tại The IELTS Workshop Hà Nội.

  • Kinh nghiệm 3 năm giảng dạy IELTS (từ 2017) đến nay;
  • Giải Ba cuộc thi HSG Tiếng Anh tỉnh Hải Dương (2011);
  • Học bổng chương trình Đại học của British University Vietnam (BUV) (2012);
  • Tham gia viết Đề tài nghiên cứu cấp Bộ cho Khoa Đầu tư trường ĐH Kinh tế Quốc dân – xuất bản thành sách cho sinh viên KTQD;
  • Học bổng 30% bậc học Thạc sỹ trường University of Huddersfield, UK;
  • Học bổng 50% bậc học Thạc sỹ trường Nottingham Trent University, UK.