Giảng viên Nguyễn Hồng Linh

Cô Hồng Linh hiện là giáo viên khối khóa học củng cố nền tảng tiếng Anh trước IELTS (Foundation & Freshman) tại The IELTS Workshop Hà Nội.

  • 8.0/9.0 IELTS Overall
  • Kinh nghiệm 1 năm giảng dạy tiếng Anh và IELTS
  • Tốt nghiệp Cử nhân Đại học Ngoại thương