Giảng viên Nguyễn Khánh Huyền

Cô Khánh Huyền hiện là giảng viên các khóa học củng cố nền tảng tiếng Anh trước IELTS ( Foundation & Freshman) tại The IELTS Workshop Hà Nội.

  • Tốt nghiệp Khoa Tiếng Anh – Học viên Ngoại giao;
  • Bằng thạc sĩ TEFL – Southern New Hampshire University;
  • Kinh nghiệm giảng dạy và gia sư tiếng Anh trong nhiều năm.