Giảng viên Nguyễn Thanh Tùng

  • Giáo viên các lớp tiếng Anh nền tảng (Foundation & Freshman) và lớp Sophomore (IELTS 3.0 – 4.0) tại The IELTS Workshop Hà Nội.
  • Đạt chứng chỉ 8.5 IELTS
  • Thầy có kinh nghiệm luyện thi IELTS từ năm 2015 đến nay.
Giảng viên Nguyễn Thanh Tùng
5 (100%) 1 đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *