Giảng viên Nguyễn Thanh Tùng

Thầy Nguyễn Thanh Tùng hiện là giáo viên lớp Pre-senior (5.0 – 6.0) và Senior (6.0 – 6.5) tại The IELTS Workshop Hà Nội.

  • Đạt chứng chỉ 8.5/9.0 IELTS
  • Thầy có kinh nghiệm luyện thi IELTS từ năm 2015 đến nay.

Trả lời