Giảng viên Phạm Trung Hiếu

  • 8.0/9.0 IELTS Overall
  • Kinh nghiệm giảng dạy TOEIC từ năm 2019 và IELTS từ năm 2020

Thầy Hiếu hiện là giáo viên khóa học củng cố nền tảng tiếng Anh trước IELTS (Foundation & Freshman) của The IELTS Workshop Hà Nội

Một số thành tựu khác của thầy:

  • Top 20 DAV’s Leaders (2017)
  • Đại diện sinh viên tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm quan hệ Việt Nam – Trung Quốc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh.
  • Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngoại giao
giáo viên the ielts workshop