fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Government

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, cô Thanh Tâm của The IELTS Workshop sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề Government IELTS Writing Task 2 nhé. Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Đề bài Government IELTS Writing Task 2

Some people think that governments should make laws concerning people’s nutritions and food choices to improve public health. Some argue this is a matter of personal choices and responsibilities. Discuss both views and give your opinion.

( Một số người nghĩ rằng chính phủ nên đưa ra luật liên quan đến dinh dưỡng và lựa chọn thực phẩm của người dân để cải thiện sức khỏe cộng đồng. Một số người cho rằng đây là vấn đề lựa chọn và trách nhiệm cá nhân. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn. )

Bài mẫu (Sample Answer)

government ielts writing task 2
government ielts writing task 2
Bài mẫu chủ đề Government IELTS Writing Task 2

Từ vựng (Vocabulary Highlight)

  • diet-related diseases: các bệnh liên quan đến việc ăn uống 
  • be of the opinion = think: cho rằng  
  • in an attempt to: trong nỗ lực … 
  • put a levy on: đánh thuế … 
  • wise/smart consumer: người tiêu dùng thông minh 
  • be put under legislative control: chịu sự kiểm soát của pháp luật 
  • government-imposed legislation: luật ban hành bởi chính phủ 
  • as an alternative to laws: thay vì các đạo luật 
  • focus effort on: tập trung nỗ lực vào … 

Trên đây là sample cho Topic: Government IELTS Writing Task 2. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 khác của The IELTS Workshop nhé!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai nâng band điểm cho phần thi IELTS Writing Task 2, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo