fbpx

Topic: Human Activities | IELTS Writing Task 2 Sample

Trong hướng dẫn giải đề IELTS Writing Task 2 hôm nay, thầy Trung Đức (giáo viên tại The IELTS Workshop Hà Nội) sẽ đưa ra một bài mẫu tham khảo cho các bạn về dạng bài Disscuss both view. Bên cạnh tham khảo bài mẫu, bạn có thể tham khảo thêm phần từ vựng và cấu trúc hay được liệt kê ở trong bài viết nhé

Đề bài Human Activities

Human activities have negative effects on plant and animal species. Some people think it is too late to do anything about this problem. Others believe effective measures can be taken to improve this situation. Discuss both views and give your opinion.

(Các hoạt động của con người có ảnh hưởng xấu đến các loài động thực vật. Một số người nghĩ rằng đã quá muộn để làm bất cứ điều gì về vấn đề này. Những người khác tin rằng các biện pháp hiệu quả có thể được thực hiện để cải thiện tình trạng này. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.)

Bài mẫu (Sample Answer)

Human activities have negative effects on plant and animal species

Từ vựng (Vocabulary highlight)

 • relentless debates: Tranh cãi không ngừng
 • disastrous impacts: ảnh hưởng khủng khiếp
 • to beg to differ: cho (nghĩ) là ngược lại.
 • to remedy the situations: khắc phục tình hình
 • to adopt viable methods: áp dụng các biện pháp khả thi
 • irreversible: không thể khắc phục được
 • futile: vô vọng, vô ích
 • to exploit: khai thác
 • to deprive sb of sth: tước đi của ai thứ gì
 • grave effect: ảnh hưởng vô cùng tệ
 • overhunting: săn bắn quá mức
 • curative: mang tính chữa trị được vấn đề gì đó
 • to impose policies and stringent fines: áp đặt chính sách và những khoản phạt nặng
 • on the increase: trên đà tăng
 • to avert their destructive behaviors: tránh các hành vi phá hoại
 • primal state: trạng thái ban sơ
 • devastating effects: ảnh hưởng tàn khốc
 • I am of the opinion: tôi cho là

Trên đây là một bài mẫu IELTS Writing Task 2 Human Activities cho các bạn tham khảo. Bạn có thể học các phương pháp triển khai một bài viết hoàn chỉnh tại khoá học Senior 6.5 IELTS của The IELTS Workshop.

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo