fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Economic Growth

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, thầy Tùng Nguyễn của The IELTS Workshop sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề Economic Growth IELTS Writing Task 2 nhé. Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Đề bài Economic Growth IELTS Writing Task 2

Economic growth in recent years made some people in both developed countries and developing countries richer. However, research shows that while people in developing countries are happier, people in developed countries seem not happier than before. 

Why does this happen? What can we learn from it?

(Tăng trưởng kinh tế trong những năm gần đây làm cho một số người ở cả các nước phát triển và các nước đang phát triển trở nên giàu có hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ra rằng trong khi người dân ở các nước đang phát triển hạnh phúc hơn thì người dân ở các nước phát triển dường như không hạnh phúc hơn trước. Lý do tại sao điều này xảy ra? Chúng ta có thể học được gì từ điều đó? )

Đây là dạng bài Two-part Question. Người viết cần đưa ra các luận điểm trả lời cho từng phần câu hỏi một của đề bài.

Outline bài viết

IntroductionIntroduce the topic
Body paragraph 1Explain the reason
Body paragraph 2The lesson that we learn
ConclusionSummarize

Bài mẫu (Sample Answer)

Economic Growth IELTS Writing Task 2

Từ vựng và cấu trúc (Vocabulary highlight)

  • ponder upon: suy ngẫm
  • sizable: lớn
  • leap: nhảy vọt, phát triển mạnh
  • discrepancy: khác biệt
  • poles apart: hoàn toàn trái ngược
  • impoverished: nghèo
  • affluent: giàu
  • prosperity: thịnh vượng
  • at the expense of: đánh đổi
  • go in tandem with: đi đôi với

Trên đây là sample cho Topic: Economic Growth IELTS Writing Task 2. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm các bài mẫu tương tự tại kho bài mẫu Writing điểm cao của The IELTS Workshop.

Tham khảo khóa học Pre-Senior để được hướng dẫn về cách làm các dạng bài trong IELTS Writing nói riêng và bài thi IELTS nói chung.

Parenting IELTS Writing Task 2 - the ielts workshop khóa pre senior

.

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo