fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Investment in space exploration

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, thầy Hoàng Bảo của The IELTS Workshop sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề Investment in space exploration IELTS Writing Task 2 nhé. Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

1. Phân tích đề: Investment in space exploration IELTS Writing Task 2 

1.1. Đề bài

Some people want governments to spend money looking for life on other planets. Others, however, think this is a waste of public money when there are so many problems on earth. Discuss both these views and give your own opinion.

(Một số người muốn chính phủ chi tiền để tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác. Tuy nhiên, những người khác cho rằng đây là sự lãng phí tiền công khi có quá nhiều vấn đề trên trái đất. Thảo luận cả hai quan điểm này và đưa ra ý kiến của riêng bạn.)

1.2. Phân tích đề bài 

Dạng bài: discussion + opinion  

Từ khóa chính: governments, money, life on other planets, waste of public money, problems on earth, both views, opinion 

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa 

 • Government + money = governmental funding, investment 
 • Life on other planets = extraterrestrial life, space exploration 
 • Public money = taxpayer contributions, taxpayer money 
 • Problems = (existing / prevailing) issues, challenges 

Phân tích yêu cầu đề bài  

Đề bài yêu cầu bàn luận về cả 2 xu hướng và đưa ra ý kiến -> phân tích cả 2 mặt và đưa ra ý kiến là đồng ý với việc khám phá những hành tinh khác.  

2. Dàn bài chi tiết (Topic: Investment in space exploration IELTS Writing Task 2 )

Mở bài:  

– Paraphrase đề bài, nhắc lại cả 2 ý kiến trái chiều và đưa ra quan điểm cá nhân trong phần thesis statement  

Đoạn thân bài 1:  

Phân tích ý kiến “Some people want governments to spend money looking for life on other planets” 

 • Idea: Existing issues on Earth should be tackled before looking outward to other planets (phải giải quyết những vấn đề hiện đang có trước khi đầu tư vào những hoạt động khám phá vũ trụ) 
 • Supporting argument: những vấn đề như climate change, wealth inequality, poverty,… cần phải được giải quyết trước -> những vấn đề này có tiềm năng ảnh hưởng đến nhiều người hơn 
 • Example: Various space agencies around the globe have received cutbacks on their funding in recent decades (nhiều cơ quan như NASA đã bị cắt đầu tư trong những năm gần đây) -> money used for other purposes such as improving infrastructure or establishing public healthcare systems (số tiền cắt giảm được dùng cho những mục đích khác như cải thiện cơ sở hạ tầng / thiết lập hệ thống healthcare) 

Đoạn thân bài 2:  

Phân tích và khẳng định ý kiến “Việc khám phá những hành tinh / môi trường sống khác vẫn mang lại những lợi ích đáng kể” 

 • Idea: an investment in humanity’s future (là sự đầu tư về tương lai của loài người) 
 • Supporting argument: The pursuit of knowledge has led to developments and innovations in technology (việc khám phá và tìm hiểu về thế giới đã dẫn đến những cải tiến về công nghệ trong lịch sử) 
 • Example: Moon landing 1969 -> developments in many industries (computer science and aerospace industry) – khám phá mặt trăng vào năm 1969 đã là một bước tiến trong những ngành như IT và ngành hàng không vũ trụ 

Kết bài:  

Nhắc lại 2 quan điểm trong bài, nhấn mạnh quan điểm cá nhân (đồng ý với những lợi ích của việc khám phá các hành tinh khác) 

3. Bài mẫu (Sample Answer)

Investment in space exploration IELTS Writing Task 2 sample 1
Investment in space exploration IELTS Writing Task 2 sample 2

4. Từ vựng (Vocabulary Highlight)

 • Extra-terrestrial (adj.) – Ngoài trái đất 
 • Division (n.) – Phân chia 
 • A fruitful endeavor (n.) – Một nỗ lực có ích / có kết quả 
 • Pervasive (adj.) – Lan truyền / phổ biến 
 • Cutback (n.) – cắt giảm 
 • Excess (adj.) – dư thừa 
 • Imperative (adj.) – quan trọng 
 • Pursuit (n.) – sự theo đuổi 
 • Integral (adj.) – cốt lõi 
 • Propel (v.) – thúc đẩy 
 • Mark a historic leap – đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử 
 • Aerospace industry (n.) – ngành hàng không vũ trụ 

Trên đây là sample cho Topic: Investment in space exploration IELTS Writing Task 2. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 khác của The IELTS Workshop nhé!

Ngoài ra, tham khảo ngay bộ đề dự đoán IELTS Speaking quý 1/2024 và tổng hợp đề thi thật IELTS Writing 2024!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai nâng band điểm cho phần thi IELTS Writing Task 2, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo