fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 1: Level of satisfaction with the health care system

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, cô Thu Thuỷ của The IELTS Workshop sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề People’s level of satisfaction with the health care system IELTS Writing Task 1.Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Đề bài

The graph below shows people’s level of satisfaction with the health care system in 4 countries between 1991 and 2007. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

(Biểu đồ dưới đây cho thấy mức độ hài lòng của người dân đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe ở 4 quốc gia từ năm 1991 đến năm 2007. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn lọc và báo cáo các đặc điểm chính và so sánh nếu phù hợp.) 

people’s level of satisfaction with the health care system
The graph below shows people’s level of satisfaction with the health care system in 4 countries between 1991 and 2007.

Bài mẫu (Sample Answer)

Sample People’s level of satisfaction with the health care system IELTS Writing Task 1
People’s level of satisfaction with the health care system IELTS Writing

Từ vựng (Vocabulary Highlight)

  • Degree of contentment: Mức độ hài lòng 
  • Satisfaction levels: Mức độ hài long 
  • Relatively consistent: Tương đối ổn định 
  • Notably declined: Đáng chú ý giảm sút 
  • Surrendered its top position: Nhường vị trí hàng đầu của mình 
  • Led with a satisfaction rate: Dẫn đầu với tỷ lệ hài long 
  • Remained below the initial level: Vẫn thấp hơn so với mức ban đầu 
  • Exhibited more stable patterns: Cho thấy mô hình ổn định hơn 

Trên đây là Sample cho topic: People’s level of satisfaction with the health care system IELTS Writing Task 1. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 1 của The IELTS Workshop nhé.

Ngoài ra, bạn có thể tham gia bài test trình độ tiếng Anh và nhận tư vấn lộ trình miễn phí tại đây!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai nâng band diểm cho phần thi IELTS Writing Task 1, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo