fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Live Performance

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, thầy Duy Anh của The IELTS Workshop sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề Live Performance IELTS Writing Task 2 nhé. Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Đề bài Live Performance IELTS Writing Task 2 

In the modern world, it is not necessary to see a live performance (show or concert), while watching these on TV or computer is better. Do you agree or disagree? 

(Trong thế giới hiện đại, không cần thiết phải xem một buổi biểu diễn trực tiếp (chương trình hoặc buổi hòa nhạc), trong khi xem những buổi biểu diễn này trên TV hoặc máy tính sẽ tốt hơn. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)

Bài mẫu (Sample Answer)

Live Performance IELTS Writing Task 2 sample 1
Live Performance IELTS Writing Task 2 sample 2

Từ vựng (Vocabulary Highlight)

 • Perceive (v): nhận thức 
 • Disheartening (adj): nản lòng 
 • Inevitable (adj): không tránh được 
 • Concur (v): đồng ý; chấp nhận; đồng tình 
 • Confine (n): phạm vi 
 • Sway (v): đối hưởng; thuyết phục 
 • Skepticism (n): sự nghi ngờ; khả nghi; không chắn chắn 
 • Brink (n): bờ vực – “on the brink of” (idiomatic language): trên bờ vực; sắp sửa 
 • Devastate (v): hủy diệt; phá hủy; tuyệt chủng hóa 
 • Implement (v): áp dụng; triển khai 
 • Livelihood (n): đời sống 
 • Pivot (v): đổi hướng; chuyển hướng 
 • Lucrative (adj): sinh lời; kiếm nhiều lãi 
 • Lifeline (n): lưới an toàn; dây cứu sinh 
 • Aspect (n): khía cạnh 
 • Eliminate (v): hủy diệt; loại bỏ; thủ tiêu 
 • Remote (adj): xa xôi; hẻo lánh 
 • Albeit (conjunction): mặc dù  
 • Landscape (n): mặt bằng; môi trường; bản chất 
 • Diversify (v): đa dạng hóa 
 • Demographic (n): tập – E.g. Consumer demographic: tập khách hàng; tập người tiêu dùng 
 • Skyrocket (v): tăng vọt; tăng vượt trội 
 • Implication (n): kết luận; hàm ý 
 • Holistic (adj): toàn diện 

Trên đây là sample cho Topic: Live Performance IELTS Writing Task 2. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 khác của The IELTS Workshop nhé!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai nâng band điểm cho phần thi IELTS Writing Task 2, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo