fbpx

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 – Topic: Advertisements

IELTS Writing Task 2 Some people think advertisements may have positive economic effects

Trong chuyên mục giải đề IELTS Writing dưới đây, cô Lê Phương Anh (giáo viên tại The IELTS Workshop Hà Nội) sẽ gợi ý giải bài mẫu với chủ đề Advertisements . Cùng tham khảo và ghi lại một số từ vựng hay ở cuối bài nhé.

Đề bài

Task 2 (28/1/2023): Some people think advertisements may have positive economic effects whereas others think there are negative social effects because individuals are not satisfied with who they are and what they have. Discuss both views and give your own opinion.

(Một số người cho rằng quảng cáo có thể có tác động kinh tế tích cực trong khi những người khác nghĩ rằng có những tác động xã hội tiêu cực bởi vì các cá nhân không hài lòng với con người họ và những gì họ có. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.)

Bài mẫu (Sample Answer)

Some people think advertisements may have positive economic effects

Từ vựng (Vocabulary highlight)

  • albeit (conj) mặc dù 
  • infomercial (n) quảng cáo truyền hình, thường bao gồm số điện thoại miễn phí hoặc trang web
  • lavish (adj) xa hoa, hoang phí
  • conventionally (adv) thông thường
  • physique (n) thể hình
  • infringe (v) vi phạm

Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 của The IELTS Workshop nhé.

Ngoài ra, bạn có thể tham gia bài test trình độ tiếng Anh và nhận tư vấn lộ trình miễn phí tại đây!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai nâng band diểm cho phần thi IELTS Writing Task 2, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min