fbpx

Topic: Charity for Children | IELTS Writing Task 1

charity for children ielts writing task 1

Đến với chuyên mục giải đề IELTS Writing, thầy Thành Trung (giáo viên của The IELTS Workshop TP.HCM) sẽ hướng dẫn các bạn cách giải Topic: Charity for Children trong IELTS Writing Task 1. Tham khảo bài mẫu này, các cấu trúc grammar và từ vựng bạn nhé.

Đề bài

The pie chart shows the amount of money that a children’s charity located in the USA spent and received in one year. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

charity for children ielts writing task 1

Bài mẫu (Sample) cho Topic Charity for Children

charity for children ielts writing task 1

Xem thêm: Topic: Transport models | IELTS Writing Task 1

Từ vựng nổi bật – Highlight Vocabulary

  • marginally: giới hạn
  • expenditure: chi phí
  • respectively: tương ứng
  • revenue sources: nguồn doanh thu
  • proportion: tỉ lệ
  • overwhelming: áp đảo
  • negligible: không đáng kể
  • government grants: trợ cấp của chính phủ
  • fundraising: gây quỹ

Hy vọng bài mẫu cho Topic: Charity for Children của IELTS Writing Task 1 trên sẽ giúp bạn rút ra kinh nghiệm và những cấu trúc ngữ pháp hay để áp dụng vào bài viết.

Ngoài ra, tham khảo thêm khoá Senior tại The IELTS Workshop để học thêm nhiều chiến lược làm bài Writing thú vị khác nhé.