fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Juvenile delinquency

Giải đề IELTS Writing Task 2: Juvenile delinquency

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, thầy Viết Dũng của The IELTS Workshop HN sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề Juvenile delinquency ( In many parts of the world children and teenagers are committing more crimes ) trong IELTS Writing Task 2. Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Đề bài

In many parts of the world children and teenagers are committing more crimes. Why is this happening? How should children or teenagers be punished?

( Ở nhiều nơi trên thế giới, trẻ em và thanh thiếu niên phạm tội nhiều hơn. Tại sao chuyện này đang xảy ra? Trẻ em hoặc thanh thiếu niên nên bị trừng phạt như thế nào? )

Bài mẫu (Sample Answer)

Từ vựng (Vocabulary highlight)

 • Juvenile delinquency: vấn đề người vị thành viên phạm tội
 • Imprisonment (n): sự cầm tù
 • Impoverished (adj): nghèo đói
 • Mugging (n): cướp, trấn lột
 • Subsistence (n): sinh kế, sự tồn tại
 • Dysfunctional family: gia đình bất hạnh, không êm ấm
 • Negligence (n): sự bỏ bê
 • Distinguish (v): Phân biệt
 • Immoral (adj): vô đạo đức
 • Delinquent (n): tội phạm vị thành niên
 • Gravity (n): sức nặng, tính nghiêm trọng
 • Misdemeanor (n): Tội nhẹ, không đáng kể
 • Petty crime (n): Tội nhỏ, không nghiêm trọng
 • Rehabilitation (n): Sự cải tạo
 • Reform (v): Cải tạo
 • Law-abiding (adj): Tuân thủ luật pháp
 • Exacerbate (v): Làm trầm trọng
 • A last resort: Phương án cuối cùng
 • Severity (n): Tính nghiêm trọng
 • Incarceration (n): Sự giam giữ

Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 của The IELTS Workshop nhé.

Ngoài ra, bạn có thể tham gia bài test trình độ tiếng Anh và nhận tư vấn lộ trình miễn phí tại đây!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai nâng band diểm cho phần thi IELTS Writing Task 2, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min