fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Is economic growth the only way to end poverty?

economic growth is the only way to end poverty

Dưới đây là bài giải mẫu cho một đề thi IELTS Writing Task 2 với dạng bài Discuss both View Essay của cô Thuỷ Lương (giáo viên tại The IELTS Workshop Hà Nội). Liệu tăng trưởng kinh tế có là cách duy nhất kết thúc sự nghèo đói? Thông qua bài mẫu này, bạn sẽ nắm được

Đề bài

Some people say that economic growth is the only way to end hunger and poverty, while others say that economic growth is damaging the environment so it must be stopped. Discuss both views and give your opinion.

(Một số người nói rằng tăng trưởng kinh tế là cách duy nhất để chấm dứt đói và nghèo, trong khi những người khác nói rằng tăng trưởng kinh tế đang làm tổn hại đến môi trường nên phải dừng lại. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.?)

Bài mẫu (Sample Answer)

Some people say conomic growth is the only way to end poverty

Từ vựng (Vocabulary highlight)

 • abject poverty: đói nghèo cùng cực
 • thorny problems: vấn đề nhức nhối, hóc búa
 • Prosperously: thịnh vượng (về mặt của cải vật chất)
 • wreaking havoc: có hại tới
 • come to a halt: dừng lại
 • Austerity: sự khắc khổ
 • soaring population: dân số tăng vọt
 • Instrumental: then chốt
 • do sb/sth a disservice: làm hại tới ai/cái gì
 • Staggering: gây choáng váng
 • Effluents: chất thải lỏng
 • Ameliorate: cải thiện (vấn đề)
 • Advertently: cố ý

Trên đây là một bài mẫu IELTS Writing Task 2 cho các bạn tham khảo. Nếu bạn muốn chinh phục hoàn toàn các dạng đề thi IELTS cũng như nắm chắc bí kíp “ghi điểm” trong IELTS Writing hãy tham gia ngay tại khoá học Senior 6.5 IELTS của The IELTS Workshop.

the ielts workshop khóa học senior