fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Healthy Lifestyle

ielts writing Task 2 Many people believe that it is easier to have a healthy lifestyle

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, thầy Nam Phạm của The IELTS Workshop HN sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề Healthy Lifestyle trong IELTS Writing Task 2. Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Đề bài

Many people believe that it is easier to have a healthy lifestyle in the countryside. Others believe that there are health benefits of living in cities. Discuss both views and give your opinion.

(Nhiều người tin rằng sẽ dễ dàng hơn để có một lối sống lành mạnh ở nông thôn. Những người khác tin rằng có những lợi ích sức khỏe khi sống ở các thành phố. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.)

Bài mẫu (Sample Answer)

Many people believe that it is easier to have a healthy lifestyle

Từ vựng (Vocabulary highlight)

 • unquestionably: không thể nghi ngờ, chối cãi
 • beneficial attributes: các thuộc tính có lợi 
 • natural setting: khung cảnh thiên nhiên
 • industrial plants: các nhà máy công nghiệp
 • availability: tính sẵn sàng để dùng
 • uncomplicated farm work: công việc trang trại giản dị
 • self-sufficient lifestyle: lối sống tự cung tự cấp
 • safeguard: che chở, bảo vệ
 • psychological burden: gánh nặng tâm lý
 • settlement: sự định cư, sự an cư lạc nghiệp
 • a myriad of: vô số
 • pristine environment: môi trường nguyên sơ
 • an assortment of: một tập hợp 
 • public welfare: phúc lợi công cộng
 • cutting-edge: tân tiến, hiện đại
 • versatility: tính linh hoạt
 • societal pressure: áp lực xã hội
 • an abundance of: phong phú, dồi dào

Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 của The IELTS Workshop nhé.

Ngoài ra, bạn có thể tham gia bài test trình độ tiếng Anh và nhận tư vấn lộ trình miễn phí tại đây!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai nâng band diểm cho phần thi IELTS Writing Task 2, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min