fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2 – Topic: Peer Pressure

ielts writing task 2 Young people are often influenced in their behaviors

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, cô Lê Phương Anh của The IELTS Workshop HN sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề Peer Pressuretrong IELTS Writing Task 2. Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Đề bài

Young people are often influenced in their behaviours and situations by others in the same age. This is called “peer pressure”. Do the disadvantages of peer pressure outweigh the advantages.

(Những người trẻ tuổi thường bị ảnh hưởng trong các hành vi và tình huống của họ bởi những người khác cùng tuổi. Điều này được gọi là “áp lực đồng trang lứa”. Những bất lợi của áp lực đồng trang lứa có vượt qua những lợi thế không.)

Bài mẫu (Sample Answer)

Young people are often influenced in their behaviors

Từ vựng (Vocabulary highlight)

  • Validate (v) công nhận giá trị
  • Phenomenon (n) hiện tượng
  • Deem (v) cho rằng
  • Isolated (adj) bị cô lập
  • Adolescent (n) thanh thiếu niên
  • Interpersonal (adj) giữa các cá nhân

Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 của The IELTS Workshop nhé.

Ngoài ra, bạn có thể tham gia bài test trình độ tiếng Anh và nhận tư vấn lộ trình miễn phí tại đây!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai nâng band diểm cho phần thi IELTS Writing Task 2, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min