fbpx

Describe a person who you follow on social media | IELTS Speaking Part 2

Trong chuyên mục Giải đề IELTS Speaking kỳ này, ta sẽ tìm hiểu topic: Describe a person who you follow on social media trong IELTS Speaking Part 2. Cùng tham khảo sample, từ vựng theo chủ đề và một vài cách diễn đạt ghi điểm nhé.

Describe a person who you follow on social media
Describe a person you follow on social media. You should say:
 • Who he/she is?
 • How do you know him/her?
 • What he/she posts on social media?
And explain why you follow him/her on social media?

Đề bài này có thể khá khó với một số bạn không sử dụng nhiều social media (mạng xã hội), nên sẽ ít nội dung để nói trong vòng 2 phút. Vì thế, các bạn có thể áp dụng lead-in và ending để kéo dài bài nói cũng như làm cho câu chuyện của chúng ta thêm trôi chảy.

Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng một số từ vựng ăn điểm trong bài nói sau đây ở cuối bài như: 

 • Capture my attention = fascinate somebody
 • Renowned = famous
 • Be known the public for = be famous for
 • Hidden gem = something unexpectedly good that not many people knows about

Bên cạnh đó, để có thể áp dụng được từ vựng khi nói (active vocabulary) , các bạn cần tự đặt câu ví dụ ở nhà nhé. 

HIGHLIGHT VOCABULARY

 • Active : involved in a particular activity
 • Capture my attention : fascinate somebody
 • Renowned : famous
 • Be known the public for : be famous for
 • Hidden gem : something unexpectedly good that not many people knows about
 • Wit : intelligence
 • Charisma : You say that someone has charisma when they can attract, influence, and inspire people by their personal qualities.
 • Be put off by : dislike
 • Take a liking to : start to like
 • Burst out laughing : suddenly laugh
 • Get on like a house on fires : have a really good relationship with

Tạm kết

Trên đây bài mẫu cũng như những từ vựng có thể dùng cho Topic: Describe a person who you follow on social media trong IELTS Speaking Part 2.  Bạn có thể tham khảo nhiều bài mẫu hơn tại chuyên mục Luyện thi IELTS Speaking của The IELTS Workshop nhé.