fbpx

Describe an important festival in your country (Mid-Autumn Festival) | IELTS Speaking Part 2

Trong chuyên mục Giải đề IELTS Speaking kỳ này, ta sẽ tìm hiểu topic: Describe an important festival in your country (Mid-Autumn Festival) trong IELTS Speaking Part 2. Cùng tham khảo sample, từ vựng theo chủ đề và một vài cách diễn đạt ghi điểm nhé.

You should say

 • When does the festival start?
 • What do you do during the festival?
 • What do you like or dislike about it?
 • Why is this festival important?
Describe an important festival in your country

Highlight Vocabulary

 • Confucianism: Khổng đạo
 • Reverence: sự kính trọng
 • Gregorian calendar: lịch 12 tháng (theo đạo thiên chúa)
 • Signifies: biểu trưng, nhấn mạnh
 • Bountiful harvest: vụ mùa bội thu
 • Burn incense: thắng hương
 • Prepare offering: chuẩn bị đồ cúng
 • Deities: thánh thần
 • Fertility: vụ mùa phì nhiêu
 • Drizzle: mưa phùn
 • Parade: diễu hành
 • Lion dance: múa lân
 • Ember: ánh lửa
 • Alternatives: thay thế
 • Feast: bữa ăn tiệc
 • Courtship – Matchmaking: ghép đôi
 • Phase out: loại bỏ
 • Democratic: mang tính dân chủ
 • Hallmark: đặc trưng
 • Engraved: khắc, vẽ bên ngoài
 • Exquisite: ngon, đẹp
 • Delicacy: món ăn đặc biệt
 • Exclusive: duy nhất, độc quyền
 • Festivity: lễ hội

Xem thêm: Describe a house or an apartment you would like to live in | IELTS Speaking Part 2

Tạm kết

Trên đây là bài mẫu về chủ đề Describe an important festival in your country (Mid-Autumn Festival) trong IELTS Speaking Part 2. Tham khảo thêm nhiều bài mẫu khác tại chuyên mục Speaking nhà TIW bạn nhé. 

Để nâng cao khả năng giải đề IELTS Speaking Part 2 cùng nhiều chiến lược phòng thi thú vị, bạn có thể tham khảo khóa học Pre-Senior của The IELTS Workshop nhé.