fbpx

Describe an interesting song | IELTS Speaking Part 2

Trong chuyên mục Giải đề IELTS Speaking kỳ này, ta sẽ tìm hiểu topic: Describe an interesting song trong IELTS Speaking Part 2. Cùng tham khảo sample, từ vựng theo chủ đề và một vài cách diễn đạt ghi điểm nhé.

describe an interesting song you like

You should say

 • What the song is
 • What story the song tells 
 • Whether the song is popular
 • And explain why you think it is interesting
describe an interesting song

Highlight Vocabulary 

 • my favorite tune: giai điệu yêu thích
 • unwind = relax = relieve stress: thư giãn
 • intriguing = interesting: thú vị
 • songwriter: nhạc sĩ sáng tác
 • a fun vibe: cảm xúc vui nhộn
 • receive favorable reviews: nhận những bài phê bình khen ngợi
 • reputable award: giải thưởng danh giá
 • music charts: bảng xếp hạng âm nhạc
 • refreshing: mới lạ
 • jazz-influenced: chịu ảnh hưởng của nhạc jazz
 • phenomenal vocal ability: khả năng âm nhạc xuất chúng
 • golden tone: âm sắc tuyệt vời

Tạm kết 

Trên đây bài mẫu cũng như những từ vựng có thể dùng cho Topic: Describe a time when you organized a happy event successfully trong IELTS Speaking Part 2.  Bạn có thể tham khảo nhiều bài mẫu hơn tại chuyên mục Luyện thi IELTS Speaking của The IELTS Workshop nhé. 

>>> Xem thêm: Describe a time when you organized a happy event successfully | IELTS Speaking Part 2