TEST
IELTS

FREE TEST

Bài mẫu và Từ vựng Chủ đề Plants – IELTS Speaking Part 1

plants ielts speaking part 1

Chủ đề Plants trong IELTS Speaking Part 1 là một chủ đề không quá khó. Tuy nhiên, để được giám khảo đánh giá cao, bạn nên có vốn từ vựng Plants chi tiết, áp dụng kèm cấu trúc câu để triển khai ý hiệu quả. Trong bài viết ngày hôm nay, TIW sẽ giới thiệu cho các bạn các cấu trúc, từ vựng và bài mẫu sample cho topic Plants nhé!

 1. Do you like having plants in your house?
 2. What was your favorite plant when you were a kid?
 3. Do you thinks plants is a good gift for you or not?

Từ vựng IELTS Speaking chủ đề Plants

 • botany (n) thực vật học
 • flora (n) thực vật
 • fauna (n) động vật
 • shade (n) bóng râm

Các từ vựng khác:

 • be fanatical about something: cực kỳ yêu thích cái gì
 • to enhance: đẩy mạnh
 • alarmingly (adv) đáng báo động
 • a plethora of something: một số lượng lớn cái gì
 • to play hide and seek: chơi trốn tìm
 • scorching heat (n) sức nóng khủng khiếp
 • toxicity (n) chất độc hại
 • to boost one’s mood: thúc đẩy tinh thần của ai
 • dust (n) bụi, smoke (n) khói

Bài mẫu IELTS Speaking chủ đề Plants

Xem thêm: Bài mẫu chủ đề Plant IELTS Speaking Part 2

1. Do you like having plants in your house?

Yeah, absolutely. I mean, I’m quite fanatical about botany, and about how plants can actually enhance the quality of our surroundings in many aspects, one of which is to reduce the pollution levels, you know, air pollution level, which are alarmingly increasing in Hanoi.

2. What was your favorite plant when you were a kid?

Actually, I was brought up in a neighborhood where there was a plethora of flora and fauna. But I was most fascinated by bamboo, a kind of evergreen flowering plants, which can provide a cool patch of shade. So my cronies and I used to play hide and seek in the bamboos to stay away from the scorching heat in the summer.

3. Do you thinks plants is a good gift for you or not?

Well, let me see. I think giving plants as a birthday present is ubiquitous in Vietnam. You know, one of the extraordinary benefits of plant is that they can actually reduce the level of indoor toxicity by destroying a part of pollutants, like smoke or dust. Also, taking care of plants can boost our mood when we are too stressed out after long working or studying hour.

Cùng xem thầy Thái Trần (8.0 IELTS) demo một buổi thi IELTS với chủ đề Plants

Các từ vựng và cấu trúc ở trên là nguồn tài liệu tham khảo cực kỳ hiệu quả cho các bạn có thể sử dụng không chỉ với chủ đề Plants mà còn nhiều chủ đề khác trong bài thi IELTS Speaking Part 1. Hãy truy cập chuyên mục IELTS Speaking để nhận nhiều bài mẫu và tài liệu nhé.