A historical event/era in Vietnam – IELTS Speaking Part 2

a historical event ielts speaking

Không biết gì về chủ đề “Lịch sử” vẫn có thể nói được trong phòng thi Speaking!? Chủ đề “History” không còn xa lạ gì trong bài thi IELTS. Nhưng vẫn không ít sĩ tử “toát mồ hôi hột” khi vào phòng thi nếu gặp chủ đề này. Dưới đây là công thức “bất bại” từ thầy Đặng Trần Tùng – giúp bạn vượt qua đề bài này một cách nhẹ nhàng hơn.

Bài mẫu Speaking Part 2 chủ đề A historical event

Describe a historical event/era in your country
You should say:
When the event took place
How you learnt about this era
What happened
Why you find it interesting

Ai cũng nên “dắt túi” sẵn cho mình một nội dung liên quan đến Lịch sử đề “phòng thân” khi vào phòng thi Speaking. Tuy nhiên, đối với các bạn không có thời gian chuẩn bị thì phải làm thế nào?

Thật ra, ta không nhất thiết phải “mạo hiểm”, tỏ ra rằng mình biết rất nhiều hay chi tiết về lịch sử để giám khảo IELTS chấm band cao.

Cụ thể là, độ chính xác của nội dung không phải là một trong những tiêu chí chấm Speaking. Do đó, bạn hoàn toàn có thể thừa nhận rằng: Bản thân không thật sự quan tâm đến vấn đề này lắm,… Sau đó tìm cách “lái” sang những gì mà bạn biết. Các bạn có thể xem hướng dẫn giải đề chi tiết của thầy Tùng trong video dưới đây:

“So this question is really giving me a hard time. I actually don’t know the first thing about history, kind of embarrassing to admit this. Of course I took History when I was in school but most of that stuffs kind of went over my head. So this question is really difficult for me.

Having said that, I guess I could tell you about a historical era or more correctly an event that everybody is supposed to know about, it is the Independence day of VN. This event took place on the September 2nd 1945. And of course I learned about this event extensively when I was in school, given it was important. However, it has been a while, so my recollection of what my teacher taught me may not be very accurate, so bear with me here.

So basically before the Independence day, VN was under the oppression of the French colonial empire. But after this Independence day, VN managed to break the shackles of colonization and then became a sovereign country. I think this event is kind of usher in an era of economic prosperity, and everybody’s lives became dramatically better. So I guess I’m not that interested in history or this event as I was saying, but I think I should be. I think it would give me an appreciation for our nation and our heritage, our heart, our forefathers.”

(Original sample by Mr. Đặng Trần Tùng)

Cấu trúc & từ vựng Speaking Part 2 chủ đề A historical event

Topic – related vocabulary:

 • Independence Day (n) Ngày lễ độc lập
 • to be under the oppression of : chịu sự áp bức của
 • colonial empire: đế chế đô hộ
 • to break the shackle: phá tan xiềng xích
 • colonization (n) sự xâm lược
 • sovereign (adj) (quốc gia) độc lập, có chủ quyền
 • to usher in: định hướng, dẫn dắt, bắt đầu

Other vocabulary:

 • to give someone a hard time: khiến ai gặp khó khăn
 • to go over one’s head: (cái gì) lướt qua trí não ai (không thể nhớ được)
 • recollection (n) sự hồi tưởng, kí ức
 • economic prosperity: sự phát triển/thịnh vượng của nền kinh tế
 • to give an appreciation for: khiến ai trân trọng

Xem thêm:
Describe a character in your favorite book

Describe a well-paid job