Describe a traditional food in Vietnam – IELTS Speaking Part 2

describe a tradition food in vietnam ielts

Trong bài thi Nói, thí sinh sẽ thường xuyên nhận được câu hỏi liên hệ tới bản sắc vùng miền với các từ khóa như ‘traditional, in your country, in your hometown’,… Describe a traditional food hay Describe a special/ famous dish in your country (Vietnam) là một đề không hiếm gặp trong IELTS Speaking. Dưới đây là cấu trúc, từ vựng và bài mẫu sample hướng dẫn từ The IELTS Workshop.

Describe a traditional/ famous food in your hometown or country
You should say:
What the food is
What it tastes like
How it is prepared
And explain why it is famous

Từ vựng và cấu trúc Describe a traditional food

  • quintessential (adj) tinh túy, tinh hoa
  • comfort food (n) món ăn thân thuộc
  • staple (adj) không thể thiếu
  • to crave: thèm thuồng
  • component (n) thành phần
  • flavor profile (n) hương vị tổng thể
  • meticulous (adj) tỉ mỉ
  • to savor: thưởng thức, nhấm nháp
  • to gain sb’s recognition: được ai biết tới
Thầy Duy Long (8.5 overall) thử thách mô tả món phở Việt Speaking Part 2 trong 2 phút

Bài mẫu Describe a traditional food

Well first of all I must say that this topic really interests me. Being a local food reviewer, I have fallen madly in love with Hanoi’s cuisine for its huge variety of divine dishes. Among these gems, I think it is absolutely impossible not to mention Phở, which is also the dish that I am bringing up to today’s topic.

Well, without stating the obvious, Beef Phở has become the quintessential must-try dish in Hanoi for any visitors. And also it has become the ultimate comfort food for any residential Hanoian, I must say. Traditionally, it is a staple breakfast dish. However, if you crave Phở in any other times of the day, you can easily find a Phở place within the vicinity of your house. It is that popular. Phở is a noodle soup consisting of the Phở noodle itself, the broth, different cuts of meat and a variety of herbs.[…]

Xem bản đầy đủ phía dưới. Đừng quên share và comment để thầy cô và TIW có động lực chia sẻ nhiều tài liệu hữu ích hơn nhé!

Trên đây là hướng dẫn cho đề bài Describe a famous/traditional food in Vietnam từ The IELTS Workshop. Các đề thi, bài mẫu nói riêng và kiến thức luyện thi IELTS Speaking nói chung sẽ liên tục được cập nhật. Do đó, bạn hãy lưu bài viết về để không bỏ lỡ những bài học hữu ích khác nhé.